Naturvetarna

Naturvetarna erbjuder personprofilanalys inför jobbintervjun

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 08:30 CET

Som första fackförbund erbjuder Naturvetarna sina medlemmar att göra personprofilanalys och boka in en personlig återkoppling av förbundets rådgivare.
- Det är ett bra sätt för att till exempel inför en jobbintervju stärka sin kompetens genom att öka självkännedom, hitta sina styrkor och aktionsmönster, säger Christel Lindgren, chef karriär & arbetsmarknad hos Naturvetarna.

Naturvetarna erbjuder unik karriärservice med stöd av förbundets egna, certifierade karriärrådgivare. När personprofilanalyser nu blir ett allt vanligare verktyg bland rekryterare och arbetsgivare, erbjuder Naturvetarna också personprofilanalys som det senaste i raden av verktyg som medlemmar kan använda för att stärka sig på arbetsmarknaden och i sin karriär, inför en jobbintervju eller ett utvecklingssamtal.

- Vi ser att i rekryteringsprocesser kommer allt fler naturvetare i kontakt med den här typen av självskattningsanalyser och tester. Som oberoende part vill vi därför erbjuda våra medlemmar denna tjänst, där vi hoppas att vinsten blir en ökad självkännedom och en större medvetenhet om hur det kan gå till vid en rekrytering idag, säger Christel Lindgren.

Certifierade i världens mest spridda personanalysverktyg
Den personliga återkopplingen ges av någon av förbundets rådgivare. Samtliga är certifierade i Thomas personprofilanalys (PPA), det särskilda verktyg som Naturvetarna har valt. Thomas PPA är världens mest spridda personanalysverktyg som används i mer än 100 länder.

Thomas PPA är en självskattningsanalys som bygger på att kandidaten fyller i ett webbaserat frågeformulär. I frågeformuläret svarar man på frågor som:

  • Vilka är dina styrkor?
  • Hur kommunicerar du?
  • Är du en uppstartare eller slutförare?
  • Hur agerar du under press?

Baserat på forskning
Dr. Thomas Hendrickson har skapat Thomas PPA utifrån den så kallade DISC-teorin, som går ut på att alla människor har mer eller mindre av fyra beteendekategorier: dominans, inflytande, stabilitet och anpassning. Läs mer om forskningen.

Förmånligt erbjudande
Naturvetarna erbjuder Thomas PPA till sina medlemmar till ett förmånligt pris.

För mer information, v v kontakta:
Christel Lindgren, chef karriär & arbetsmarknad, Naturvetarna, tfn 073-366 24 58

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra 32 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare genom hela arbetslivet. Oavsett om man är nyutexaminerad eller har många års erfarenhet, är arbetssökande, student, doktorand, chef, eller företagare. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco.