Navigio

Navigio avancerar på topplistan över Sveriges bästa arbetsplatser

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2012 08:54 CET

Navigio Rekrytering & Ledarskap har för andra året i rad placerat sig på topp-10-listan över Sveriges bästa arbetsplatser. Navigio har i år placerat sig på 5:e plats i kategorin små organisationer med 20-50 medarbetare, som undersökningsföretaget Great Place to Work® Institute Sverige publicerar varje år. Navigio har avancerat på listan genom att alla i organisationen aktivt bidragit till att bygga den bästa arbetsplatsen. Vi har gjort vårt Great Place to Work-arbete till en del av vårt dagliga arbete med ständiga förbättringar.

 

Med ambitionen att gå från ”good to great”

Navigio strävar efter att bidra till en värld där organisationer når konkurrenskraft genom att ge individer förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential och prestera på toppen av sin förmåga. Navigio strävar efter att vara det ledande företaget i att utveckla människor och organisationer och vår mission är att göra våra kunder framgångsrika genom att rekrytera, utveckla och behålla rätt människor.

                           

”För att vi ska vara det bästa konsultföretaget som levererar de bästa konsulttjänsterna måste vi skapa förutsättningar för våra medarbetare att prestera på toppen av sin förmåga. Att skapa den bästa arbetsplatsen, en plats där alla får utvecklas till sin fulla potential, är vår viktigaste uppgift som ledare på Navigio.”, säger Peter Westford, VD på Navigio.

                                   

”Navigio växer snabbt och framgångsrikt och har sedan 2003 vuxit med ca 2000 % från 3 MSEK till nästan 60 MSEK 2011. Denna resa har varit möjlig tack vare våra fantastiska medarbetare och vårt fokus på att skapa förutsättningar för våra medarbetare att näras, utvecklas, trivas och nå sin fulla potential. Vi brukar säga att störst inte alltid är bäst, men bäst blir ofta större.”, säger Fredrik Hemviken, vVD på Navigio.

 

Om Great Place to Work® Institute

Great Place to Work® Institute, Inc. är ett undersöknings- och managementkonsultföretag, med huvudkontor i USA och med ett antal dotterbolag världen över. Varje år produceras med hjälp av Great Place to Work® Institute listor över de Bästa Arbetsplatserna, vilka representerar arbetsplatser i 40 länder världen över.

 

Great Place to Work® Institute Sverige publicerade den tionde årliga listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser den 15 mars. Listorna är baserade på organisationsstorlek. På listan för stora organisationerna är det 250 eller fler medarbetare. På listan över medelstora organisationerna är det mellan 50 - 250 medarbetare. På listan över små organisationer är det mellan 20-49 medarbetare.

 

Kontaktperson

Elin Kiw, Pressansvarig, elin.kiw@navigio.se, telefon: 070-777 22 67

 

Om Navigio Rekrytering & Ledarskap

Navigio Rekrytering & Ledarskap är ett av Nordens ledande konsultföretag inom HR och erbjuder tjänster inom rekrytering, urval, organisations- och ledarutveckling. Navigio är etablerade på den nordiska marknaden, men arbetar även internationellt. Vi har utifrån våra nordiska kontor genomfört uppdrag i över 30 länder under de senaste åren. Bland våra uppdragsgivare återfinns såväl stora internationella koncerner som mindre tillväxtföretag. Vi bygger långa och nära kundrelationer och strävar aktivt mot att vara en strategisk partner för våra kunder när det gäller att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla framgångsrika medarbetare.

 

Navigio har funnits på marknaden i 20 år och är idag ett tillväxtföretag som vuxit med 2000 % de senaste 8 åren. Vi har tillsammans med våra anställda och partners skapat en organisation som lever som den lär och där alla, oavsett roll, kan bli partner. Navigio utsågs till Sveriges sjätte bästa arbetsplats 2011 och till Sveriges femte bästa arbetsplats 2012. Vi arbetar löpande med att befästa och förbättra vår position som en av Sveriges bästa arbetsplatser och involverar alla medarbetare i detta arbete.

 

Navigio är auktoriserade av HRK, Sveriges branschförening för HR-konsulter. Det innebär att våra metoder och verktyg granskats av extern part och att vi har fått en kvalitetsstämpel på vårt arbetssätt. Auktoriseringen betyder att vi har valida och reliabla metoder, ett etiskt förhållningssätt samt en vetenskaplig grund i vårt arbetssätt.

 

­  Vår vision är “A world where organisations enable people to unleash their full potential to maximize performance “.

­  Vår mission är “To make our clients successful by recruiting, developing and retaining the right people”.

­  Vår målsättning är att vara “The best HR consultancy developing people and organizations”.

­  Våra värderingar är ”Respekt för individen, Professionalism i allt, Kunden i fokus och Affärsmässighet” och genomsyrar hela vår verksamhet.