Nordic Edge

Navixia i Schweiz ny partner för Nordic Edge

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 08:30 CET

PRESS RELEASE
Stockholm, Sweden, 25 januari 2010

Nordic Edge har tecknat avtal med IT-säkerhetsföretaget Navixia för att öka sin etablering i Schweiz vad gäller försäljning och support. Navixia kommer främst att erbjuda Nordic Edges One Time Password Server.

Eftersom användningen av Internet för fjärråtkomst fortsätter att växa blir organisationer och företag mer medvetna om vikten av att höja säkerheten vid fjärrinloggning. Att använda användarnamn/lösenord är inte tillräckligt säkert. One Time Password Server från Nordic Edge höjer säkerheten ännu mer genom att användaren även måste ange ett engångslösenord innan inloggningen godkänns. Engångslösenordet kan levereras på många olika sätt men oftast sker det via SMS eller genom att använda Pledge, Nordic Edges mobila klient där engångslösenordet genereras till mobiltelefonen.

Schweiz är en viktig region för Nordic Edges etablering och avtalet med Navixia understryker detta.

-  Vi är imponerade över flexibiliteten i Nordic Edges autentiseringslösningar som på enkelt och snabbt sätt ger företag säker fjärråtkomst till sina interna nät. Att dessutom kunna göra detta utan att behöva ytterligare dosor gör lösningen mycket ekonomisk, säger Claude Krahenbuhl, VD Navixia.

-  Det känns mycket bra att ha mycket kompetent partner som Navixia i Schweiz. Timingen är perfekt och jag ser mycket förhoppningsfullt på detta samarbete, säger Tord Fransson, produkctchef Nordic Edge.

Om Nordic Edge
Nordic Edge utvecklar lösningar för identitets- och åtkomsthantering för både lokala nätverk och molntjänster. Nordic Edges lösningar  sparar tid och pengar för organisationer samt erbjuder säker åtkomst och förbättrad användaradministration. Produkterna inkluderar stark autentisering, rollbaserad delegerad administration och provisionering. www.nordicedge.sewww.securethecloud.com

För mer information, kontakta Tord Fransson, Product Manager, 08-122 07 500 eller tfransson@nordicedge.se

Om Navixia
Navixia SA är ett schweiziskt företag som specialiserat sig inom informationssäkerhet. Företaget har stor erfarenhet och kunskap inom IT-säkerhet. Navixia ligger alltid i framkant med den tekniska IT-säkerhetsutvecklingen och erbjuder lösningar och tjänster genom ett flexibelt och kundanpassat sätt till både små och stora kunder. www.navixia.com

För mer information, kontakta Evelyne Pintado, Communication Architect, at +41 78 655 33 57 eller evp@navixia.com