NCC AB

NCC anlägger E.ON:s tre första vindkraftverk i Halland

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 10:11 CET

NCC Construction Sverige anlägger grunden för tre vindkraftverk i Öringe i Laholm. Det är första gången uppdragsgivaren E.ON bygger vindkraftverk i Halland. Arbetet är en del i en större utbyggnad av vindkraft. De tre verken beräknas producera 15 megawattimmar per år och kan förse omkring 3 000 hushåll med el. Ordern är värd omkring 6 MSEK.

Ökade miljökrav bidrar till att vindkraften byggs ut. Enligt regeringen ska drygt sju procent av den årliga elproduktionen komma från vindkraft år 2015. E.ON investerar nu i 16 nya vindkraftverk i Sverige, varav tre byggs i Öringe i Laholm.

– NCC har grundlagt ett 30-tal vindkraftverk i södra och västra Sverige, men det är första gången vi gör det i Halland och Laholm. Vi ser fram emot att bidra till vindkraften här och att samarbeta med E.ON, säger Nils Bjelm, avdelningschef, NCC Construction, region Syd.

NCC gjuter och pålar fundamenten för vindkraftverken och gör installationer som dämpar de vibrationer vinden skapar i verk och fundament. NCC bygger även förstärkta vägar och vändplaner som kan bära de tunga transporterna med verken som kan väga upp till 70 ton.

Vindkraftverken levereras av Vestas och blir 125 meter höga. De tre verken ska tillsammans producera energi som motsvarar hushållsel till omkring 3 000 hushåll per år.

– De verk vi nu bygger i Öringe, Lilla Edet och Nybro, är ett stort steg mot vårt mål att producera mer förnybar el i Sverige. Verken i Öringe ersätter annan el och bidrar till att minska koldioxidutsläppen med cirka 13 000 ton per år, säger E.ON Vinds projektledare Mats Egard.

NCC:s arbete börjar i november 2010 och beräknas vara klart vintern 2011. Vindkraftverken levereras våren 2011 och kommer i drift sommaren 2011.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Nils Bjelm, avdelningschef, NCC Construction, region Syd, tfn 042-17 03 48

Lena Fridholm, informationschef, NCC Construction, region Syd, tfn 036-30 16 08, 070-360 37 16

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00 eller e-post: press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på
www.ncc.se/press

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende.

2009 hade NCC i Sverige en omsättning på knappt 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige
.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2009 var 52 Mdr SEK och antalet anställda cirka 18 000.