NCC AB

NCC anlägger park med tjärn i bostadsområde i Umeå

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 08:58 CET

NCC Construction Sverige anlägger en park med tjärn i stadsdelen Tavleliden i Umeå. Den så kallade Sagotjärnen blir cirka 10 000 kvadratmeter stor. Den ska öka trivseln i bostadsområdet men också fungera som fördröjningsmagasin för dagvatten. Parken får även en stor lekplats. Umeå kommun är uppdragsgivare och ordern är värd 12 MSEK.

Tavleliden är ett bostadsområde som påbörjades under 2008 och ligger öster om Tomtebo. NCC har börjat arbetet med en park på cirka fyra hektar i anslutning till området. Den ska även rymma lekpark och en dammanläggning och är avsedd för både boende och allmänhet.

– Vi har påbörjat schaktningsarbetena för tjärnen som blir cirka 70 meter i diameter. Botten förses med en tätkärna. Tjärnen ska vara klar att tas i drift innan vårens smältvatten börjar rinna till, säger Peter Andersson, platschef på NCC Construction, region Norrland.

Dagvattnet kommer från omgivande bebyggelse och våtmarker. Tjärnen samlar ihop vattnet innan det via en dammlucka slussas vidare i en bäck mot havet. Lekparken omgärdas av gräs och NCC planterar även ett hundratal buskar och ett tjugotal träd.

– Vi vill ge de boende i området ett vackert blickfång men också en gemensam plats för rekreation och lek. Och vi har redan fått många positiva reaktioner från de som bor i området, säger Per-Olov Vennström, projektledare på Umeå kommun.

Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart under hösten 2011. Totalt sysselsätts cirka 15 personer varav fem är NCC-anställda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sam-Olov Sandström, affärschef, NCC Construction Sverige, region Norrland, tfn 090-16 80 38
Anita Johansson, informatör, NCC Construction Sverige, region Norrland, tfn 090-16 81 27 eller 070-681 37 43
NCC:s pressjour: 08-585 519 00

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se
NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende.
2008 hade NCC i Sverige en omsättning på drygt 30 Mdr SEK och cirka 10 700 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige