NCC AB

NCC anställer 100 personer i Stockholm och Mälardalen

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 09:13 CEST

En snabb konjunkturvändning med ökad orderingång det första halvåret och många pensionsavgångar de närmaste åren gör att NCC Construction Sverige anställer ny personal i hela landet. NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen rekryterar cirka 100 tjänstemän och yrkesarbetare under 2010.

I september startade NCC Construction Sverige en nationell rekryteringskampanj med bland annat annonser i pressen, och deltog även på Nordens största rekryteringsmässa Career Days i Globen i Stockholm för att hitta personer med rätt kompetens.

– I region Stockholm/Mälardalen, tjuvstartade vi rekryteringskampanjen i våras och har redan anställt ett 70-tal personer. Under hösten och vintern planerar vi att rekryterar ytterligare 30 stycken, säger personalchef Marie Reifeldt, NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen.

Ny personal behövs eftersom konjunkturuppgången gett fler order än väntat, och för att 30 tjänstemän går i pension i region Stockholm/Mälardalen de två närmaste åren. För att föra över kompetens inför pensionsavgångarna rekryterar NCC även inom företaget. Bland annat internutbildas nya platschefer.

En del medarbetare som sades upp under lågkonjunkturen har återanställts, men främst gäller det nyrekryteringar då många av dem redan fått nya jobb. NCC söker alltifrån nyutexaminerade ingenjörer till personer med gedigen erfarenhet.

− Det behövs förstärkning inom alla områden, men det är framförallt platschefer, arbetsledare, entreprenadingenjörer och anbudsingenjörer vi söker, säger Ulrika Mehrotra, rekryteringssansvarig, NCC Construction.

Läs mer om lediga tjänster www.ncc.se/ledigajobb

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marie Reifledt, personalchef, NCC Construction Sverige, region Stockholm/Mälardalen, tfn 08-585 521 42 eller 070-240 39 16

Ulrika Mehrotra, rekryteringsansvarig, NCC Construction Sverige, tfn 08-585 551 891

NCC:s pressjour: 08-585 519 00

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing.

2009 hade NCC i Sverige en omsättning på knappt 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.