NCC AB

NCC avvecklar dotterbolaget Däldehög

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 16:04 CEST

NCC avvecklar dotterbolaget Däldehög, som driver verksamhet inom service och underhåll åt de stora oljebolagen. Cirka 90 personer berörs av nedläggningen. Förhandlingar är genomförda och personalen informerad. Den aktuella verksamheten omsatte 2007 cirka 260 MSEK.

Däldehög AB är ett dotterbolag till NCC Construction Sverige AB och bedriver verksamhet främst inom service och underhåll av bensinstationer. Kunder är i första hand de stora oljebolagen. På senare tid har förutsättningarna för verksamheten kraftigt försämrats och de kommande åren förväntas en tredjedel av alla bensinstationer i Sverige att försvinna.

- Däldehög är ett nischföretag i en marknad som helt har förändrats den senaste tiden och vi ser inte någon framtid för företaget, säger Göran Svensson, styrelseordförande i Däldehög i en kommentar.

- Vi kommer även att involvera Trygghetsstiftelsen och Trygghetsrådet för att
hjälpa de övertaliga med rådgivning, vägledning, utformning av CV och ansökningshandlingar inför sitt arbete att hitta nytt jobb.

Däldehög har cirka 90 anställda där merparten finns i Göteborg och i Täby utanför Stockholm. Däldehögs dotterbolag Serneberg, som är specialinriktade på drivmedelsteknik, samt den verksamhet som bedrivs i Polen, kommer att drivas vidare och omfattas inte av nedläggningen.

Lars Fondelius kvarstår som vd i Däldehög under avvecklingsperioden.

Fackliga förhandlingarna är genomförda och personalen är informerad om nedläggningen.

Avvecklingskostnaderna bedöms uppgå till ungefär 25 MSEK och kommer att belasta tredje kvartalet 2008.

För frågor, vänligen kontakta:
Göran Svensson, styrelseordförande Däldehög, 08-585 524 49
Lovisa Lagerström-Lantz, vik presschef, NCC AB, 08-585 523 46, 070-592 45 46

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2007 en omsättning på drygt 58 Mdr SEK och 21 000 anställda.