NCC AB

NCC bygger 118 hyresrätter i Uppsala

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 09:38 CET

NCC Construction Sverige bygger 118 hyreslägenheter för Uppsalahem vid Kastanjegatan i Sala backe. Bostäderna rymmer allt ifrån ettor till femmor. Cirka 35 av dem blir seniorboende som bland annat får lite större utrymmen än vanliga lägenheter. Projektet genomförs i ett nära partneringsamarbete med kunden. Ordern är värd 150 MSEK.

Sedan 2006 har NCC byggt omkring 500 lägenheter för Uppsalahem. Bostäderna i Sala backe passar olika skeenden i livet, från singel till barnfamilj och senior. Seniorbostäderna byggs i egna hus och får bland annat lite större ytor för att skapa mer svängrum.

– Att på en och samma plats bygga boende för olika faser i livet är nog inte så vanligt än, men tanken är att skapa närhet mellan generationer, säger projektledare Anders Juremalm, Uppsalahem.

Energibehovet sänks tack vare tät isolering, fönster med låga u-värden och ett ventilationssystem som återvinner värmen i frånluften. Husen får en fasad av puts, men även tegel som är helt underhållsfritt i många år. Det sänker driftkostnaderna.

– Vi minskar energibehovet med ett tiotal kilowattimmar för varje projekt vi utfört åt Uppsalahem. Här beräknas energibehovet bli cirka 70 kilowattimmar per kvadratmeter och år köpt energi, säger Magnus Larsson, entreprenadchef, NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen.

– Det är vårt femte partneringsamarbete med NCC. Det blir mer ekonomiskt fördelaktigt än vanlig entreprenad, till exempel hjälper NCC oss att hitta material till samma kvalitet, men till ett bättre pris. Projekteringen är också mycket enklare, säger Anders Juremalm på Uppsalahem.


Partnering
är en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift, baserat på ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden. Byggnadsarbetet startar i februari och beräknas klart våren 2013. Det sysselsätter cirka 45 personer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, entreprenadchef, NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen,
tfn 018-16 15 57 eller 070-648 74 83
Kristina Christensen, regioninformatör, NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen,
tfn 08-585 522 48 eller 076-136 87 48

NCC´s pressetelefon: tfn 08-585 519 00, E-mail: press@ncc.se


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på
www.ncc.se/press


NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing.
2010 hade NCC i Sverige en omsättning på drygt 26 Mdr SEK och cirka 9 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige
.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2009 var 52 Mdr SEK och antalet anställda cirka 18 000.