NCC AB

NCC bygger bro och nytt spår för museijärnväg i Uppsala

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 09:00 CET

NCC Construction Sverige bygger en bro och lägger nytt spår för Museijärnvägen Lennakatten i Uppsala. När museets järnvägsstation flyttas in till Uppsala resecentrum dras delar av museijärnvägen om. NCC anlägger även marken på östra sidan om stationen. Uppdragsgivare är Uppsala kommuns fastighetskontor. Ordern är värd 36 MSEK.

Lennakattens nya bro och spår samt markarbetena vid östra sidan om stationen är Uppsala kommuns sista del i projektet Uppsala resecentrum. NCC har tidigare bland annat byggt nya perronger, väntsalar och gjort underarbete till nya järnvägsspår för det nya resecentrumet.

– Vi bygger en stålbro med valvbågar. Det ger den ett litet gammaldags utseende som passar ihop med museijärnvägen, säger affärschef Per C Ekström, NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen.

Bron byggs över Strandbodgatan, strax norr om korsningen med Bergsbrunnagatan. Den blir 42 meter lång, sex meter hög och drygt fem meter bred. De 650 meter nya spåren leds in till spårområdet lite längre söderut än museijärnvägens tidigare spår.

– Lennakatten, med ångloket som väser, är en stor attraktion och viktigt utflyktsmål i Uppsala. Med den nya bron kan man säga att stadsbilden återställs till hur det såg ut före den förra bron revs 2004, säger Catharina Danckwardt-Lillieström, projektledare, Uppsala kommun.

På östra sidan ska NCC även justera upp marken, utföra VA-arbeten, lägga stenplattor, grusa, asfaltera och anlägga rabatter.

NCC:s arbeten startar i december 2010 och beräknas klart juni 2012. Totalt sysselsätts 20 personer. Uppsala resecentrum är ett av Uppsalas största byggprojekt genom tiderna. Projektet drivs gemensamt av Trafikverket, Jernhusen och Uppsala kommun.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2009 var 52 Mdr SEK och antalet anställda cirka 18 000.