NCC AB

NCC bygger del av Citybanan till ett värde av 1 500 MSEK

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 14:36 CEST

NCC Construction Sverige har fått i uppdrag att bygga Norrströmstunneln, den delsträcka av Citybanan som sträcker sig mellan Riddarholmen och Gamla Brogatan strax norr om Centralstationen i Stockholm. I uppdraget ingår bland annat byggandet av en ny station under T-centralen. Uppdraget är ett av de större anläggningsuppdragen i Stockholm på flera år. Uppdragsgivare är Banverket och ordervärdet uppgår till cirka 1500 MSEK.

I uppdraget ingår att bygga en ny pendeltågsstation, station City, under T-centralen och tunnelbanans blå linje samt anslutande tunnlar från Riddarholmen. Stationen kommer att bestå av två stationstunnlar, två perronger och fyra spår och vara belägen 40 meter under marken. I arbetet ingår också tre uppgångar till markytan samt anslutning till alla tre tunnelbanelinjerna.

- Vi är väldigt glada över att ha fått i uppdrag av Banverket att bygga Norrströmstunneln, säger Svante Hagman, regionchef på NCC Construction Stockholm/Mälardalen.
- Med oss in i projektet har vi ett tekniskt kunnande, kompetent personal och tidigare erfarenheter från liknande projekt såsom Tunnelbanan i Singapore, Norrortsleden och Citytunneln Malmö.

Arbetet genomförs i en ny samverkansmodell där Banverket och NCC tillsammans hittar produktionstekniska lösningar. Arbetet sker därmed i team och mot en gemensamt fastställd riktkostnad.

- Arbetssättet rimmar väl med vår vilja att arbeta i samverkan och partnering. Fördelarna är många, bland annat skapar det gemensamma incitament att hålla budget och deltider, säger Svante Hagman.

Citybanan är en tvåspårig järnväg med två nya stationer i en cirka sex kilometer lång tunnel mellan pendeltågsstationen Stockholms södra och Tomteboda. När Citybanan står färdig bidrar den till en fördubbling av spårkapaciteten genom Stockholm och påverkar också tågtrafiken till och från övriga Sverige. Citybanans två stationer City och Odenplan blir viktiga knutpunkter.

Arbetet påbörjas omgående och NCC:s del av projektet ska färdigställas under 2015. Som mest kommer arbetet att sysselsätta cirka 150 personer. Orderregistrering sker i det tredje kvartalet 2008

För frågor, vänligen kontakta:
Svante Hagman, regionchef NCC Construction Stockholm/Mälardalen, +46 (0)8 585 520 86
Lovisa Lagerström Lantz, vik. presschef, NCC AB, +46 (0)8 585 523 46, +46 (0)70 592 45 46


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2007 en omsättning på drygt 58 Mdr SEK och 21 000 anställda.