NCC AB

NCC bygger e-kaldoverk åt Boliden för återvinning av elektronikskrot

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 12:04 CEST

NCC Construction Sverige bygger ett e-kaldoverk på Rönnskärsverken i Skellefteå. Uppdragsgivaren Boliden är världsledande på att utvinna metaller ur metallskrot. Med det nya smältverket tredubblas kapaciteten att återvinna elektronikskrot och Boliden kan säkra sin ställning på marknaden. NCC:s ordervärde beräknas ligga under 150 MSEK.

Ökad användning av elektronik, kortare livscykler och skärpta lagar för att samla in och hantera elavfall gör att tillgången på elektronikskrot ökar i världen. Tillgången på elskrot är större än kapaciteten att återvinna den och därför bygger Boliden ut.

– Att bygga ett e-kaldoverk som återvinner och bidrar till ett hållbarare samhälle känns bra. Det ligger i linje med NCC:s strävan att bygga hållbara fastigheter som påverkar klimatet så lite som möjligt, säger Benny Selberg, affärschef, NCC Construction region Norrland.

Det nya verket ökar Bolidens kapacitet att återvinna elektronikskrot från dagens 45 000 ton till 120 000 ton per år och ger även ökad produktion av guld med två ton, silver med 32 ton och koppar med 14 500 ton.

Det nuvarande kaldoverket från 1976 får med det nya e-kaldoverket en cirka 50 meter hög granne. NCC kompletterar även det befintliga kaldoverket med ett nytt magasin för blykoncentrat. På en annan del av verksområdet bygger NCC en ny anläggning för lossning och provtagning av elektronikskrot.

NCC:s arbete startar i oktober och Boliden avser att ta hela projektet i drift i december 2011. Totalt sysselsätts 25 byggnadsarbetare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Selberg, affärschef, NCC Construction, region Norrland, tfn 090-16 80 32

Kurt Nyström, entreprenadchef, NCC Construction, region Norrland, tfn 0910-70 26 71

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00 eller e-post: press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing.

2009 hade NCC i Sverige en omsättning på knappt 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

 

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2009 var 52 Mdr SEK och antalet anställda cirka 18 000.