NCC AB

NCC bygger E4-broar i Rotebro

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 13:22 CET

NCC Construction Sverige har fått i uppdrag att riva och ersätta två befintliga broar, som går över järnvägen vid Rotebro, Sollentuna kommun. Uppdragsgivare är Trafikverket och ordervärdet beräknas uppgå till cirka 325 MSEK. Byggstart planeras till februari 2011.

Motorvägen E4, både norrgående och södergående, går över broarna. En utmaning blir att riva och ersätta broarna samtidigt som väg- och järnvägstrafiken kan passera arbetsplatsen med så små störningar som möjligt.

NCC har en metod där den nya östra bron byggs i ett provisoriskt läge och under byggnadstiden används som tillfällig förbifart. Därefter rivs den befintliga västra bron och ersätts med en ny. Vidare så rivs även den befintliga östra bron och den nya östra bron skjuts till sitt permanenta läge. På så sätt finns det under största delen av byggnadstiden två separata broar med var sin trefilig motorväg där trafikanterna kan passera.

- Vi har valt en lösning som ger jämnare trafikrytm, mindre avgaser och buller eftersom risken för köbildning minskar, säger Sören Backlund, affärschef NCC Construction Sverige, region Stockholm/Mälardalen.

Under två sommarveckor, när bron skjuts åt sidan, kan vägtrafiken passera på två filer i vardera riktning med en hastighet av 70 kilometer i timmen.

Bygget sysselsätter i snitt ca 45 personer och projektet beräknas vara färdigt under våren 2014. Orderregistering sker i det första kvartalet 2011.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Sören Backlund, affärschef, NCC Construction Sverige, region Stockholm/Mälardalen, +46 (0) 21 10 55 85
Magnus Jonsson, presschef,  NCC AB, +46 (0)8 585 523 46, +46 (0)70 817 87 11

NCCs presstelefon: 08-585 519 00

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari 2010 kl. 13.00.

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2009 en omsättning på 52 Mdr SEK och 18 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2009 var 52 Mdr SEK och antalet anställda cirka 18 000.