NCC AB

NCC bygger en planskild korsning över E22 vid Norrköping

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 15:39 CEST

NCC har fått i uppdrag att bygga en planskild korsning över Söderleden och Skarphagsleden i Norrköping. Beställare är Vägverket och Norrköpings kommun. Ordern är värd cirka 29,5 MKR.

Den nya förbifarten Söderleden byggs ut till 2+2 väg för att avlasta trafiken i centrum.

Den planskilda korsningen får en 25 meter lång rambro och tillhörande på- och avfartsramper Söderleden breddas även till en 16,5 meter bred 2+2 väg med mitträcke på en sträcka av 1 025 meter.

-Komplicerade grundläggningsförhållanden gör att vi måste göra en grundvattensänkning då Söderleden ska sänkas fyra meter för att Skarphagsleden ska kunna ledas över. En omfattande omläggning av befintliga VA- och elledningar ingår också eftersom de idag är placerade där bron ska byggas, säger affärschefen Per Höglund.

De 22 000 fordon som trafikerar korsningen varje dygn kommer att ledas förbi delar av arbetsplatsen med hjälp av en provisorisk förbifart.

Projektet påbörjas omgående och beräknas vara avslutat i november 2004. Totalt kommer cirka 15 personer att vara delaktiga i projektet.

Ytterligare information:
Per Höglund, affärschef, NCC Construction Sverige AB,
region Öst, tel. 011-21 06 08 eller 070-624 36 19
Lena Fridholm, regioninformatör, NCC Construction Sverige AB, region Öst, tel.036-30 16 08.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda.