NCC AB

NCC bygger energismart inomhusbad i Malmö för 320 MSEK

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 13:50 CET

NCC har fått i uppdrag av Malmö Stad Stadsfastigheter att bygga ett nytt inomhusbad i stadsdelen Hyllie i Malmö. Ordern, som är värd cirka 320 MSEK, genomförs i samverkan med kunden och orderregistreras i det första kvartalet 2013.

Med det nya inomhusbadet får Hyllie en familjeanpassad anläggning på cirka 10 000 kvadratmeter med en 50-meters bassäng, familjebad med vattenrutschbanor, relax- och friskvårdsavdelning samt två undervisningsbassänger i separata rum.

Hylliebadet kommer att bli ett av Sveriges mest energieffektiva badhus, en välisolerad byggnad med hög grad av energiåtervinning.

- NCC har lång erfarenhet av badhusbyggande och använder det specialiserade dotterbolaget Anjobygg för projektering och kontroll av Hyllieprojektet, säger Martin Andersson, affärschef på NCC Construction, region Syd.

Projektet drivs i samverkan mellan kund och entreprenör i en så kallad samverkansentreprenad, NCC partnering. Det är en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

Arbetet med schaktning startar i februari och badanläggningen beräknas vara klar till årsskiftet 2014/2015.

Projektet orderregisteras i affärsområdet NCC Construction Sverige i det första kvartalet 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Andersson, affärschef, NCC Construction Sverige, region Syd, telefon 040 31 72 25
Ulf Thorné, kommunikationschef, NCC Construction Sverige, telefon 08 585 523 46,070 214 77 27
Magnus Jonsson, chef extern kommunikation, NCC AB, telefon 08 585 522 46, 070 817 87 11

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari, 2013, kl. 13.30.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.