NCC AB

NCC bygger förbindelse mellan områden i Umeå

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 09:28 CET

NCC Construction Sverige bygger tre cirkulationsplatser på och intill E4:an i Umeå. Resultatet blir en led över E4:an vid Ersboda och Mariedal som binder samman de två bostads- och handelsområdena. Den ska även bidra till mindre trafik i bostadsområdena. Arbetet är en del i Umeåprojektet och den ringled som byggs för en bättre miljö- och trafiksituation. Uppdragsgivare är Vägverket, region Norr. Ordern är värd 28 MSEK.

NCC:s uppdrag är en del i Vägverket Region Norr:s största vägprojektet; Umeåprojektet som bland annat ska förbättra miljön, trafiksäkerheten och framkomligheten i centrala Umeå. NCC bygger tre cirkulationsplatser, en gång- och cykeltunnel och även ett bullerplank i Mariedal.

– Förbindelserna ska göra det lättare att ta sig till och från Ersboda och Mariedal och minska trafiken i kringliggande bostadsområden. Bullerplanket i Mariedal ska också bidra till en tystare boendemiljö, säger Sam-Olov Sandström, affärschef på NCC, region Norrland.

En av cirkulationsplatserna placeras mitt på E4:an vid Ersboda och Mariedal, en annan i Mariedal, vid Morkullevägen/Björnvägen och den tredje i Ersboda vid Formvägen/ Cementvägen. Under E4:an kommer en gång- och cykeltunnel att förbinda de båda områdena.

Idag finns redan en tillfällig förbifart på E4:an vilket innebär att framkomligheten inte påverkas ytterligare. Men i Ersboda och Mariedal kan framkomligheten för bilister tidvis begränsas.

Arbetet startade i november och beräknas vara klart i oktober 2010. Det beräknas sysselsätta 15 personer, varav 10 är NCC-anställda.

För information och trafiksituationen, läs mer på: http://www.vv.se/umeaprojektet

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sam-Olov Sandström, affärschef, NCC Construction Sverige, region Norrland, tfn 090-16 80 38
Anita Johansson, informatör, NCC Construction Sverige, region Norrland, tfn 090-16 81 27

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende.
2008 hade NCC i Sverige en omsättning på drygt 30 Mdr SEK och cirka 10 700 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.