NCC AB

NCC bygger förskola i Södertälje kommun som energieffektiv GreenBuilding

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 09:27 CEST

NCC Construction har fått i uppdrag att bygga en ny förskola för 160 barn i Hölö utanför Södertälje. Den, och två andra förskolor som NCC just påbörjat i Södertälje kommun, byggs som GreenBuilding - en kvalitetsmärkning inom EU av energieffektiva byggnader med litet koldioxidutsläpp. Förskolornas energianvändning blir 30 procent lägre än normen. Telge Fastigheter AB är uppdragsgivare och projektet genomförs i ett så kallat partneringsamarbete. Ordern är värd 38 MSEK.

Befolkningen i Södertälje kommun ökar och kommunen gör därför stora investeringar i kommunala förskolor. NCC har nyligen påbörjat bygget av en förskola i Kaxberg i Södertälje och en i Järna. Nu har NCC även fått i uppdrag att bygga Hölös nya förskola för 160 barn. Fastigheten byggs som GreenBuilding.

- EU:s krav på en GreenBuilding är att den har minst 25 procent lägre energianvändning än gällande norm. Förskolornas energiförbrukning kommer vara minst 30 procent lägre. NCC utvecklar egna fastigheter enligt konceptet GreenBuilding och har därför en bred kunskap inom området, säger Matti Virkki, entreprenadingenjör på NCC.

- Vi har beslutat att all vår framtida nyproduktion ska kunna klassas som GreenBuilding och att de kraven är standard. Att nya fastigheter är miljövänliga är en del av Telges miljömål och vi börjar med de nya förskolorna, säger Taina Sunnarborg, projektchef på Telge Fastigheter.

Förskolans gård utformas för att ta tillvara befintlig natur för lek och undervisning. Husets arkitektur ska främja förskolans pedagogik; med flera mindre rum för arbetslag och en stor sal i mitten: verksamhetens "hjärta". Alla barn har en gemensam entré och reception.

Projektet genomförs i ett så kallat partnering. Partnering är en strukturerad samarbetsform där byggherren, konsulterna och entreprenörerna gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

Arbetet i Hölö startade i mars och beräknas vara klart i mars 2010. Tio NCC-anställda sysselsätts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Matti Virkki, entreprenadingenjör, NCC Construction Sverige, region Stockholm/Mälardalen, tfn 08-585 512 35
Kristina Christensen, regioninformatör, NCC Construction Sverige, region Stockholm/Mälardalen, tfn 08-585 522 48 eller 076-136 87 48

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2008 en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 20 000 anställda.