NCC AB

NCC bygger första delen av Carlsberg Byen i Köpenhamn för 1,5 Mdr SEK

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 09:46 CET

NCC har fått i uppdrag att bygga ett nytt campus, bostäder, kontor och butiker på den första delen av området Carlsberg Byen i Köpenhamn. Kunden är fastighetsutvecklingsföretaget Carlsberg Byen P/S och ordersumman uppgår till cirka 1,5 Mdr SEK, som orderregistreras första kvartalet 2013.

Projektet omfattar 101 000 kvm där den största delen, närmare 60 000 kvm, blir ett nytt campus för yrkeshögskolan University College Copenhagen, UCC, som samlar all sin verksamhet till Carlsbergs Byen. När det är klart kommer fler än 10 000 studenter och 800 anställda ha sina arbetsplatser på området.

Utöver undervisningslokalerna består projektet av 6 500 kvadratmeter butiksyta, 3 500 kvadratmeter kontor, 15 000 kvadratmeter bostäder och närmare 20 000 kvadratmeter källare.

Carlsberg Byen byggs på Carlsbergs gamla bryggeriområde i västra Köpenhamn. Totalt planeras   567 000kvadratmeter att byggas på området de kommande 15 till 20 åren.

- Jag gläder mig mycket åt att vi får vara med att bygga och utveckla första delen av området Carlsberg Byen, säger Klaus Kaae, Chef för NCC Construction Danmark A/S.

NCC har lång erfarenhet av att utveckla före detta bryggeriområden i Köpenhamn. Från starten 1998 har NCC varit med och utvecklat Tuborgs gamla produktionsområde i Hellerup till att bli ett levande område med bostäder, kontor och butiker.

- Den första delen av utvecklingen av Carlsbergs Byen, förverkligar i hög grad vår vision om att skapa en levande stadsdel med en blandning av butiker, bostäder, kontor och kulturverksamhet, som kommer vara till glädje både för de boende och investerarna - också om 25 år, säger Lars Holten VD för utvecklingsföretaget Carlsbergs Byen.

Projekteringen av Carlsberg Byen har redan börjat och byggstart är planerad till sommaren 2013. Första delen av projektet beräknas stå klart i mitten av 2016 och hela projektet levereras i början av 2017.

Carlsberg Byen orderregisteras i affärsområdet NCC Construction Danmark i det första kvartalet 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Als Christensen, kommunikations- och marknadschef, NCC Construction Danmark A/S, mobil + 45 27 88 20 28
Magnus Jonsson, chef extern kommunikation inklusive mediarelationer, 08-585 52246

NCC:s presstelefon: 08-585  519 00, e-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2013 , kl. 08.00 CET.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012  en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.  NCC Construction Danmark bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Danmark.