NCC AB

NCC bygger fyra broar för ny järnväg i Kiruna

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 10:08 CEST

NCC Construction Sverige bygger fyra broar för en ny järnvägssträcka i Kiruna. Gruvdriften skapar deformationer i marken som gör att järnvägen måste flyttas. En del av den nya sträckan och några av broarna byggs inom LKAB:s industriområde. Uppdragsgivare är Trafikverket och ordern är värd 75 MSEK.

Deformationer i marken av gruvdriften i Kiruna sprider sig även mot området kring järnvägen och en ny sträckning med 18 kilometer spår måste vara klar för trafik under 2012. Den nya sträckan dras väster om samhället och gruvan, utanför deformationszonen.

På delsträckan Kimit – Viscaria, väster om Kirunavaara bygger NCC fyra broar. En av dem blir en passage över järnvägen för allmänhetens friluftsliv. Tre broar byggs inom LKAB:s industriområde mellan nuvarande gruvverksamhet och sandmagasinet.

– På industriområdet bygger vi två broar över järnvägen; en för 250 ton tunga truckar och en för en vattenränna från Kiruna Anrikningsverk. Den tredje blir en järnvägsbro över en kanal, säger affärschef Jan-Olof Lampinen, NCC Construction, region Norrland.

Ordersumman omfattar även option på ytterligare en järnvägsbro över kanalen, alternativt en kulvert. Projektering och förberedande markarbeten har påbörjats. Uppdraget beräknas vara klart i september 2011. Totalt sysselsätts cirka 40 personer.

Läs mer om järnvägen i Kiruna: www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Norrbotten/Kirunaprojektet

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan-Olof Lampinen, affärschef, NCC Construction Sverige, region Norrland, tfn 0920-734 49

Yvonne Töyrä, informatör, NCC Construction Sverige, region Norrland, tfn 0920-734 50 eller 070-523 75 61

NCC:s pressjour: 08-585 519 00

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing.

2009 hade NCC i Sverige en omsättning på knappt 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.