NCC AB

NCC bygger fyrfältsväg på E45 söder om Trollhättan

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 10:04 CET

NCC Construction Sverige bygger om tre kilometer av E45 vid Trollhättan. Hela sträckan från Göteborgsvägen i Trollhättan till Sjuntorpsvägen söder om staden får nu fyra körfält. E45 byggs om för en bättre miljö, framkomlighet och trafiksäkerhet. Även gång- och cykelvägar förbättras. Uppdragsgivare är Vägverket Region Väst. Ordern är värd 92 MSEK.

Uppdraget är en del i Vägverkets och Banverkets samarbete BanaVäg i Väst för att bygga fyrfältsväg och dubbelspår mellan Göteborg och Trollhättan, en sträcka på totalt 7,5 mil.

– NCC utför för närvarande även tre andra entreprenader åt BanaVäg i Väst så detta blir vår fjärde. Det känns positivt att bidra till en bättre trafiksituation för såväl bilister som andra trafikanter i Trollhättan, säger affärschef Ola Granbom, NCC Construction Sverige, region Väst.

NCC kommer även att bygga två större cirkulationsplatser vid Sjuntorpsvägen och Holmsvägen, en ny gång- och cykelport vid Holmsvägen, en ny bro mellan Lextorp och Sylte för bil-, cykel- och gångtrafik, samt ny gång- och cykelbana mellan Sjuntorpsvägen och Holmsvägen.

Under den nya bron ska E45 dras nedsänkt i en ny sträckning. NCC bygger också en ny lokalväg på en kilometer som förbinder Holmsvägen med Lextorpsvägen.

Utbyggnaden till fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan ska öka trafiksäkerheten och skapa bättre framkomlighet.

NCC:s arbete beräknas starta i januari 2010 och vara klart i november 2011. Totalt sysselsätts i snitt 35 personer varav 20 är NCC-anställda.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Granbom, affärschef, NCC Construction, region Väst, tfn 031-771 54 66
Henrik Lindblad, marknadschef, NCC Construction, region Väst, tfn 031-771 52 05

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende.
2008 hade NCC i Sverige en omsättning på drygt 30 Mdr SEK och cirka 10 700 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.