NCC AB

NCC bygger hotell i Oslo

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 09:38 CET

NCC bygger ett hotell som ska utvecklas av Union Property Capital AS. Projektet, Karl Johans gate 12, genomförs som ett NCC Partnering avtal värt 250 MSEK. Hotellet kommer att drivas av Nordic Choice Hotels.

– Det här är det andra hotellet som vi bygger i centrala Oslo på kort tid. Det här visar att vi är konkurrenskraftiga på avancerade renoveringsprojekt, säger vd Håkon Tjomsland på NCC Construction i Norge.

Under senare år har NCC renoverat och byggt om delar av den äldsta delen av Oslo Centralstation, Østbanehallen, till hotell. Även här är det Nordic Choice Hotels som är hyresgäst.

Bygg- och renoveringsprojektet Karl Johans gate 12 omfattar en fastighet på Kirkegata 34 och stora delar av fastigheten på Karl Johans gate 12. De två byggnaderna som båda är från 1800-talet kommer att sammanlänkas. Den totala ytan är 9 600 kvadratmeter med en bruttoarea fördelat på 8 våningar inklusive källare. Hotellet kommer att ha 181 rum, bar/café och en stor restaurang.

Under en tre månaders designfas har byggare, byggmästare, projektledare, hyresgästen och NCC arbetat tillsammans. Genom detta designarbete har projektet utvecklats vidare och man har skapat en gemensam förståelse för behov, utmaningar och lösningar.

– Avtalet är ett NCC partneringavtal, vilket innebär ett nära samarbete mellan alla parter under hela byggtiden. Alla parter har varit involverade för att bidra till att kvaliteten på slutprodukten blir bra, säger Nils Christensen, avdelningschef på NCC Construction i Norge.

Bygget följer den norska byggstandarden TEK 10 med energieffektivitetsklass C.

Affären orderregistreras under fjärde kvartalet 2013 i NCC Construction Norge.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Tjomsland, vd NCC Construction Norge +47 90119363
Terje Hansen Stachnik, kommunikationschef  NCC Construction Norge +47 992 16 785
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december, 2013, kl. 07:30.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

Mediekontakt:

Press- och mediakontakter
Tel: 08-585 519 00

press@ncc.se

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.