NCC AB

NCC bygger hotell i Oslo för 210 MSEK

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 09:07 CET

NCC Construction Norge har fått i uppdrag att bygga ett hotell i Østbanebygget vid Oslos centralstation. Uppdragsgivare är Rom Eiendom AS och projektet är värderat till 210 MSEK. Orderregistrering sker i fjärde kvartalet 2010.

Hotellet kommer bestå av ungefär 170 rum. Projektet är en kombination av renovering av tre existerande byggnader samt ett nybygge, totalt cirka 7 500 kvadratmeter. Den gamla fasaden ska behållas som idag och hotellet kommer drivas under namnet Comfort Hotel Grand Central av Choice Hotels Scandinavia.

- Vi fick uppdraget på grund av vårt lösningsförslag och hur vi tänker genomföra det, säger distriktschef Marius Tunstad i NCC Construction Norge.

Byggstart är planerad till strax efter årsskiftet och projektet ska vara färdigställt våren 2012.

NCC och Rom Eiendom har under en längre tid planerat och utvecklat projektet, som genomförs som ett partneringprojekt.

Partnering
är en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

För frågor, vänligen kontakta
:
Marius Tunstad, Distriktschef  NCC Construction Norge, tel. +47 977 90 209.
Cato A. Mørk, Kommunikationschef NCC Construction Norge, tel. +47 924 55 663.
Magnus Jonsson, chef extern kommunikation och mediarelationer,  NCC AB, +46 (0)8 585 522 46, +46 (0)70 817 8711
NCCs presstelefon: 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på
www.ncc.se/press

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2009 en omsättning på drygt 52 Mdr SEK och 18 000 anställda. NCC Construction Norge bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Norge.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2009 var 52 Mdr SEK och antalet anställda cirka 18 000.