NCC AB

NCC bygger hus med hyres- och bostadsrätter i Västerås

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 08:46 CEST

NCC bygger bostadshus med hyres- och bostadsrätter i Västerås åt Bostad Mimer AB. Mimer är det första kommunala bostadsbolaget i landet som finansierar produktion av hyresrätter genom att också bygga bostadsrätter i fastigheten. Ordern är värd 82 MSEK.

Bygget har startat och i februari 2010 är de 30 hyresrätterna och 36 bostadsrätterna i kvarteret Kleopatra i centrala Västerås inflyttningsklara. Det blir lika hög standard på hyresrätterna som på bostadsrätterna och de utformas lika. Sedan kan alla boende påverka med vissa egna val.

Kombinationen hyres- och bostadsrätter gör den totala ekonomin i byggprojektet bättre och ger bostadsrätter med marknadsanpassade priser och hyresrätter med rimliga hyror. Mimer ville hitta ett sätt att utveckla boendet för att även kunna erbjuda hyresrätter i framtiden.

- Nyproducerade hyresrätter har idag sämre ekonomiska villkor än bostadsrätter och småhus. I en hyresrätt får man inte göra det 30-procentiga skatteavdraget som de andra formerna tillåter. Det snedvrider konkurrensen. Utan bostadsrätterna hade vi inte kunnat bygga hyresrätter här, säger Mimers VD Fredrik Törnqvist.

Hyres- och bostadsrätterna placeras i varsin del i tre sammanbyggda huskroppar. Mimer sköter hyresrätterna och föreningen bostadsrätterna. Men de gemensamma utrymmena; takterrass, garage och gård sköts tillsammans av representanter från båda boendeformerna.

Husets arkitektur blir mycket modern, men marken är historisk. Riksantikvarieämbetet har gjort utgrävningar i kvarteret inför bygget och hittat fynd ända från slutet av 1500-talet.

- De har gjort många fynd från ett stort gjuteri som låg här i mitten av 1600-talet och drevs av en Björn Olsson, till exempel gjutformar och rester av grytor som gjutits i brons eller järn. Alla boende får en bok om platsens historia, säger Bo Karlsson, affärschef på NCC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Karlsson, affärschef, NCC Construction Sverige, region Stockholm/Mälardalen, tfn 021-10 55 01.
Kristina Christensen, regioninformatör, NCC Construction Sverige, region Stockholm/Mälardalen, tfn 08-585 522 48 eller 076-136 87 48.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2007 en omsättning på drygt 58 Mdr SEK och 21 000 anställda.