NCC AB

NCC bygger idrottshall i Höör

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 13:53 CEST

NCC har fått i uppdrag av Björkviksgruppen i Höör att uppföra en ny
idrottshall i Höör. Ordern är värd 14 MSEK.

Hallen uppförs med måtten 47 x 36 meter intill den befintliga
idrottshallen vid Ringsjöskolan Läktare får plats för 450 personer.
Serviceutrymmen innefattande bland annat omklädningsrum, cafe, kansli
och gymanläggning byggs mellan ny och befintlig hall.

Anläggningen kommer att heta Björkvikshallen och finansiärer är lokala
företagare i Höör med kommunen som garant med en kommunal borgen.

- Detta är tredje idrottshallen i mellersta Skåne vi fått beställning på
under det senaste året. NCC uppför även idrottshallar åt Staffanstorps
och Lunds kommun, säger affärschef Torsten Erlandsson.

Projektet påbörjas under juni månad och beräknas vara färdigställt under
december 2005. Totalt kommer cirka 10 personer att vara delaktiga i
projektet.

Ytterligare information:
Torsten Erlandsson, affärschef, NCC Construction Sverige AB, region Syd,
tel. 046-19 75 24 eller 070-5890193.
Lars Norén, informationschef, NCC Construction Sverige AB, region Syd,
tel. 040-31 72 03 eller 070-5890193.