NCC AB

NCC bygger infrastruktur för 700 bostäder i växande Umeå

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 08:47 CET

NCC Construction Sverige anlägger gator, broar och vatten- och avloppsledningar i Sandåkern i Umeå. Markarbetena inleder bygget av ett helt nytt bostadsområde med 700 lägenheter. Stadens befolkning forstätter att öka. Umeå är en av de snabbast växande städerna i Sverige. Uppdragsgivare är Umeå kommun och ordern är värd 61 MSEK.

Sandåkern ligger två kilometer väster om Umeå centrum. Tidigare låg här bland annat en idrottsplats. Nuvarande vägar tas bort och NCC anlägger nya, anpassade till bostadsområdet.

Här planeras 700 bostäder, både bostadsrätter och hyreslägenheter. Bostadsbehovet i Umeå beror på att staden under 2000-talet har haft den största relativa befolkningstillväxten bland Sveriges universitetsstäder och den beräknas fortsätta.

– Det är ett stort område som förbereds innan husen kan börja byggas, nästan 10 hektar mark. Vi anlägger vägar, rondeller och broar för bilar och gång- och cykeltrafik. Men också vatten- och avlopp, fjärrvärme och grönytor, säger platschef Sven-Ove Persson, NCC Construction, region Norrland.

NCC lägger till exempel 38 000 kvadratmeter asfalt, 57 000 kvadratmeter gräs, 2 300 meter huvudledning för vatten och avlopp och 830 meter fjärrvärmeledning. Därtill fyra rondeller, två vägbroar och två gång- och cykelbroar, varav några över Tvärån till området Västerslätt.

Arbetet har startat och beräknas pågå till juli 2011. Totalt sysselsätts 20 personer varav 15 är NCC-anställda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sam-Olov Sandström, affärschef, NCC Construction Sverige, region Norrland, tfn 090-16 80 38
Anita Johansson, informatör, NCC Construction Sverige, region Norrland, tfn 090-16 81 27 eller 070-681 37 43
NCC:s pressjour: 08-585 519 00

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se
NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende.
2008 hade NCC i Sverige en omsättning på drygt 30 Mdr SEK och cirka 10 700 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.