NCC AB

NCC bygger kombiterminal för miljöanpassade transporter

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 08:49 CET

NCC Construction Sverige bygger en kombiterminal i Katrineholm för omlastning av gods och containers mellan lastbil och tåg. Det ger Katrineholms Logistikcentrum två terminaler och snart kan fler tunga transporter gå via järnvägen, vilket är bättre för miljön. Katrineholms kommun äger terminalen. NCC:s uppdragsgivare är Trafikverket och ordern är värd 44 MSEK.

I kombiterminalen ska gods lastas om mellan väg och järnväg och kompletterar den befintliga terminalen. Den byggs strax intill Västra stambanan och innebär att Katrineholms Logistikcentrum byggs ut och att möjligheten till fler godstransporter med tåg via Katrineholm ökar.

– Terminalen bidrar till att minska miljöbelastningen, men NCC bygger också med miljöanpassade lösningar. De tusentals kubikmeter berg som vi spränger och egentligen skulle forsla bort med tunga transporter, väljer vi i istället att återanvända som material till terminalen, säger Mats Eriksson, platschef, NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen.

NCC anlägger en lastyta på cirka 40 000 kvadratmeter och två lastspår, två ankomstspår, samt förbereder för ytterligare två spår. De 900 meter långa spåren ansluts till stambanan som når hamnar och flygplatser i hela Sverige. Terminalen kan ta emot 750 meter långa tåg.

Katrineholms Logistikcentrum är ett av Brinovas åtta logistikområden och ligger i korsningen mellan Västra och Södra stambanan. Det strategiska läget i Mälardalen och östra Mellansverige ger Katrineholm tillgång till de stora godsflödena i Sverige.

Katrineholms kommun äger infrastrukturen, spår och terminaler. Driften svarar Katrineholm Rail Point AB för. På uppdrag av kommunen ser Trafikverket till att terminalen byggs enligt de krav som ställs på en järnvägsanläggning vad gäller funktion, säkerhet och hänsyn till miljön.

NCC:s arbete startar i november och beräknas vara klart i juni 2011 och sysselsätter total ett 40-tal personer. Terminalen beräknas öppna senast den 1 april 2011.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Eriksson, platschef, NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen, 070-329 95 16

Kristina Christensen, regioninformatör, NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen,
tfn 08-585 522 48 eller 076-136 87 48

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00 eller e-post: press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på
www.ncc.se/press

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende.
2009 hade NCC i Sverige en omsättning på knappt 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2009 var 52 Mdr SEK och antalet anställda cirka 18 000.