NCC AB

NCC bygger Kungliga Musikhögskolan för 413 MSEK

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 14:08 CEST

NCC har fått i uppdrag av Akademiska Hus att bygga nya Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Ordern, som är värd cirka 413 MSEK, genomförs i samverkan med Akademiska Hus och orderregistrerades andra kvartalet 2013. 

Efter 55 år i tillfälliga lokaler ska Kungliga Musikhögskolan få en ny hemvist. Mötet mellan staden och den kreativa mötesplatsen står i fokus och skolan kommer att få en tydlig entré i glas mot Valhallavägen och flexibla konsertsalar för små och stora konserter.

– Vi ska skapa en modern skola med höga krav på akustik i konsertsalar och övningssalar och en bra arbetsmiljö för lärare och elever säger Matti Virkki, affärschef avdelning. Hus, NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen.

– Stockholmsregionen utvecklas och vi ser fram emot att tillsammans med Kungliga Musikhögskolan och NCC sätta igång arbetet med att bygga detta för universitetshuvudstaden Stockholm mycket viktiga projekt, Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus AB, Region Stockholm.

Entreprenaden genomförs i nära samverkan med Akademiska Hus. Arbetssättet ligger i linje med NCC Partnering som är en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden. Arbetet planeras även digitalt med hjälp av virtuellt byggande (VDC) vilket effektiviserar byggtiden.

Projektet har påbörjats avseende markarbeten och flytt av befintligt hus inom tomten och beräknas vara klart maj 2016. Totalt omfattar uppdraget cirka 21 900 kvadratmeter BTA varav cirka 20 900 kvadratmeter är nybyggnad och sysselsätter cirka 70 personer inom NCC

Projektet orderregisteras i affärsområdet NCC Construction Sverige.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Matti Virkki, affärschef, NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen Telefon +46-(0)8 585 512 35

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00 eller e-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den datum 2012, kl. XX:XX.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.