NCC AB

NCC bygger logistikhall för 300 MSEK

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 09:20 CEST

NCC har fått i uppdrag att bygga en logistikbyggnad för Varner Retail. Projektet vid Trestad i Vänersborg är värt 300 MSEK och kommer att miljöklassas enligt Breeam, nivå Very Good.

Varner Retail, där bland annat kedjorna Dressmann, Cubus, Bik Bok och Carlings ingår, ska bygga lager för kläder. Byggnaden består av totalt 53 000 kvadratmeter – 9 000 kvadratmeter är ett så kallat höglager på 30 meters höjd och resterande ett låglager på 15 meters höjd. Lagret kommer att vara i stor grad automatiserat.

Byggnaden ska klassas enligt Breeam, det mest utbredda miljöcertifieringssystemet i Europa. Det är ett verktyg som utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan. Målet är att logistikbyggnaden ska nå Breeam nivå Very Good.

– Genom att vi satsar på att nå Breeam nivå Very Good tittar vi på hela processen och säkerställer en lägre miljöpåverkan och kan samtidigt vara säkra på att leverera en högre kvalitet, säger Svante Hagman, affärsområdeschef, NCC Construction Sverige.

Projektet är en så kallad totalentreprenad där NCC ansvarar för att uppföra byggnaden inklusive att bereda marken. Projektet startar omgående och sysselsätter omkring 80 personer. Lagerbyggnaden ska stå klar i november 2015.

Affären orderregistreras i det andra kvartalet 2014 i affärsområdet NCC Construction Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Bergman, affärschef i Göteborg, Construction Sweden 073 536 62 90
Anna Trane, Press & PR-chef NCC 070884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se , NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj 2014, kl. 08:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.