NCC AB

NCC bygger massafabrik med Södra Cell

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 08:55 CEST

NCC har fått i uppdrag att genomföra mark-, anläggnings- och byggnadsarbeten vid utbyggnaden av fabriken Södra Cell Värö. Uppdragsgivare är Södra Cell AB och ordervärdet överstiger 500 MSEK.

Södra Cell miljardsatsar på sitt massabruk i Värö mellan Varberg och Kungsbacka. Produktionskapaciteten ökar från dagens cirka 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Värö blir genom detta ett av världens största bruk för produktion för barrsulfatmassa, som används till bland annat toalettpapper, servetter och hushållspapper. Utbyggnaden av fabriken kommer att öka kapaciteten.

– Det här är ett viktigt uppdrag för NCC. Vi uppskattar att Södra Cell AB vill samverka i partnering. Det ökar möjligheten att få till ett riktigt bra gemensamt projekt, säger Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Construction Sweden.

Partnering är en samverkansform där projektets nyckelaktörer löser ett uppdrag tillsammans i öppen dialog med projektets bästa i fokus.

NCC börjar omgående med planeringen, medan byggstart och fas två bedöms starta i mitten av september 2014. Projektet ska vara färdigställt i juni 2016. Det totala ordervärdet överstiger 500 MSEK. Den exakta ordersumman kommer att fastställas under planeringsfasen, gemensamt med Södra Cell och övriga parter i projektet.

Byggstarten förutsätter ett tillstånd från mark- och miljödomstolen och detta bedöms vara klart i mitten av september. Projektet kommer att sysselsätta omkring 100 personer. NCC utför sedan tidigare byggnadsarbeten i samverkan på Värö där Södra Cell investerar i en ny mesaugn och vitpelletsfabrik.

Orderregistrering sker i det andra kvartalet 2014 i affärsområdet NCC Construction Sweden.

För frågor, vänligen kontakta:

Per Kinell, Avd. schef Anläggning Väst, NCC Construction Sweden +46 (0)31-771 51 91

Christian Jöhncke, VD Anjobygg AB +46 761 265848

Anna Trane Press och PRchef NCC +46 708 84 74 69

NCCpresstelefon: 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2014, kl. 08:00.
Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press .

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.