NCC AB

NCC bygger miljöanpassad energiproduktionsanläggning i Köpenhamn för 250 MSEK

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 10:35 CET

NCC har fått i uppdrag att bygga den större delen av den första etappen av en avfallsbaserad energiproduktionsanläggning Amager Bakke, på uppdrag av I/S Amager Ressourcecenter (I/S Amagerforbrænding), för 250 MSEK. Ordern registreras i det första kvartalet 2013.

Entreprenaden omfattar drift av byggarbetsplatsen, pålning, uppförande av nya silos samt mark- och betongarbete under den första halvan av byggnationen av Amager Bakke.

Ordern är värd250 MSEK, men med tilläggsarbeten kan ordern totalt uppgå till 307 MSEK.

Amager Bakke, som ligger på Amager i Köpenhamn, är en modern energiproduktionsanläggning för avfall i kombination med en återvinningsstation, som kommer drivas med miljöanpassad teknologi. Anläggningen ersätterden nuvarande anläggningen som är 40 år gammal.

Arkitekten bakom anläggningen är den internationellt kända danska arkitekten Bjarke Ingels, som också har designat en skidbacke på taket av anläggningen .

Projektet orderregisteras i affärsområdet NCC Construction Danmark i det första kvartalet 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Andersen, pressansvarig  NCC Construction Danmark, Telefon +45 41 70 44 91
Magnus Jonsson, Kommunikationschef extern kommunikation inklusive mediarelationer NCC AB, 08-585 52246

NCC:s presstelefon 08- 585 519 00, e-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari 2013, kl. 10.00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 57  Mdr SEK och 18 000 anställda.  NCC Construction Danmark bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Danmark

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.