NCC AB

NCC bygger mitträcke på olycksdrabbade väg 70 i Dalarna

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 10:49 CET

NCC Construction Sverige gör väg 70 mellan Hedemora och Säter i Dalarna mötesfri med mitträcken. Väg 70 är en av Sveriges hundra mest olycksdrabbade vägar. Den används av många veckopendlare och vissa delar av året av ett stort antal turister från Stockholm och Mälarregionen. NCC trafiksäkrar en dryg mil med mitträcken och sidoräcken. Uppdragsgivare är Vägverket Mitt och ordern är värd 17 MSEK.

Vägverkets mål är att väg 70 ska vara mötesfri från Västmanlands länsgräns till Säter för att öka trafiksäkerheten och spara liv. Vägen är viktig för regional och lokal trafik och periodvis även för turister till och från fjällen. Nu åtgärdas sträckan Hedemora – Säter.

– Vi monterar mitträcken på 13 kilometer väg för att minska mötesolyckorna. Det blir även nya sidoräcken och förlängning av dem som redan finns. Dessa åtgärder minskar skaderisken vid avkörningar, säger affärschef Mikael Jansson, NCC Construction Sverige, region Norrland.

I NCC:s arbete ingår även att bygga nya säkrare, gemensamma utfarter från enskilda fastigheter samt särskilda fält för vänstersväng. Dessutom förstärks slänterna längs vägens sidor på ett antal platser.

– Mitträcken är ett mycket effektivt sätt att minska antalet döda och skadade i trafiken, Om man samtidigt gör vägens sidoområden säkra så upphör i stort sett alla dödsolyckor, säger Marcus Danielsson, projektledare, Vägverket Region Mitt.

Totalt förser Vägverket cirka sex mil av väg 70 mellan Broddbo och Säter med mitträcke. Arbetet är uppdelat i fyra etapper, varav detta är en. Sträckorna Hedemora - Avesta samt Avesta - Brovallen är optioner i NCC:s uppdrag och planeras att kunna starta under 2010.

Arbetet på sträckan Säter - Hedemora har startat och beräknas vara klart i juni 2010. Totalt sysselsätts som mest cirka 35 - 40 personer varav cirka 15 NCC-anställda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Jansson, affärschef, NCC Construction Sverige, region Norrland, tfn 0243-622 07
Bror Hampus, entreprenadchef, NCC Construction Sverige, region Norrland, 0250-55 33 71
Marcus Danielsson, projektledare, Vägverket Region Mitt, tfn 023-847 23

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende.
2008 hade NCC i Sverige en omsättning på drygt 30 Mdr SEK och cirka 10 700 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.