NCC AB

NCC bygger motortrafikled i Polen för 150 MSEK

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 08:31 CET

NCC Roads i Polen har fått i uppdrag av Polska vägverket och
Infrastrukturministeriet att bygga totalt tio km motortrafikled på riksväg 7 söder om Krakow. Kontraktssumman är på cirka 150 MSEK och projektet skall vara färdigställt 2008.

Kontraktet ingår som en del av utbyggnaden av riksväg 7 som sammanbinder Gdansk-Warszawa-Krakow med turistregionen i Tatrabergen runt Sakopane och vidare ner mot Slovakien. Den aktuella sektionen utgör en ringled förbi staden Lubien.

Projektet är finansierat av EU och polska staten.
-Vi fick detta strategiska EU-kontrakt som ett resultat av vår satsning på organisk tillväxt i Polen. Kontraktet bekräftar att NCCs polska organisation har kapacitet och kompetens att utföra stora vägbyggen enligt EU:s byggnormer, säger Jonas Högberg, chef för NCC Roads i Polen.

Projektet omfattar 170 000 kvm vägbeläggning, 80 000 ton asfalt, mark- och viss bergschakt, planskilda korsningar, viadukter, VA, el och trafiksystem.

NCC Roads är det ledande asfaltföretaget i Polen med över en miljon ton asfalt i årlig försäljning. NCC Roads har även en ledande position på den polska marknaden för krossprodukter samt på vägbyggnadsmarknaden.

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2006.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Högberg, chef NCC Roads i Polen, +48 22 520 57 42, +48 607 351 664

Ulf Thorné, presschef, NCC AB, +46 (0)8 585 523 46, +46 (0)70 214 77 27

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2005 en omsättning på 50 Mdr SEK och 21 000 anställda.