NCC AB

NCC bygger motorväg E4 norr om Markaryd för 394 MSEK

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2003 14:56 CEST

NCC har fått i uppdrag av Vägverket Region Sydöst att bygga motorväg från Strömsnäsbruk till trafikplats strax norr om Markaryd. Uppdraget är den första etappen av motorvägsbygget E4-an förbi Markaryd. Ordern är värd 394 MSEK.

NCCs uppdrag är att bygga motorväg från befintlig motorväg i Strömsnäsbruk till 100 meter söder om befintlig trafikplats vid Markaryd Norra. Motorvägsbygget är 14 km långt och omfattar också en trafikplats, en större bro över Langandalen samt 13 mindre platsgjutna broar. Dessutom omfattar uppdraget ett antal lokal- och enskilda vägar.

Den största delen av sträckningen går genom skogsmark. De geotekniska förutsättningarna är gynnsamma och grunden består till största delen av sandig morän.

Byggstart blir under hösten 2003 och projektet ska vara klart 2006.

- Detta är ett ur trafiksäkerhetssynpunkt mycket angeläget vägprojekt. Det är glädjande att det nu kommer igång, säger Tor Wolgast, affärschef på NCC Construction Sverige.

Ytterligare information:
Tor Wolgast, affärschef NCC Construction Sverige, tel 0470 355 04 eller 070 579 0104 Thomas Johansson, arbetschef NCC Roads, tel 0470 355 24 eller 070 326 7739 Thomas Krekula, avdelningschef NCC Construction Sverige, tel 08 585 51989 eller 070 586 1825 Gisela Lindstrand, presschef NCC AB, tel 08 585 52346 eller 070 392 9500

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda.