NCC AB

NCC bygger nya bostäder i Hisings Backa för 38 MSEK

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 08:54 CEST

NCC har fått i uppdrag av Göteborgs Egnahems AB att bygga totalt 30 nya bostäder i Hisings Backa. Ordern är värd cirka 38 MSEK.

Projektet ligger utmed Båtsman Hisings gata mitt i det uppvuxna småhusområdet Backatorp och omfattar bland annat 23 nya bostäder i två plan, varav 19 i radhus och fyra i parhus. Radhusen blir 136–138 kvadratmeter stora och parhusen 123 kvadratmeter. Parkering kommer att finnas i en intilliggande carportlänga. I området byggs dessutom sju lägenheter för boende med särskild service.

Redan i höstas påbörjades markarbeten som bland annat innefattade en hel del terrassering, då höjdskillnaderna är relativt stora i området. Nu är det alltså dags att börja resa själva husen, som är klädda med träpanel och fasadskivor.

– Huskropparna blir svängda och placeras på linje efter varandra så det blir som en vågrörelse, förklarar affärschef Per-Åke Edling. En annan lite speciell ingrediens i projektet är att vi förtillverkar träelement i en egen station vid arbetsplatsen.

Inflyttningarna sker etappvis och påbörjas den sista september 2006. Totalt beräknas omkring 30 personer vara delaktiga i projektet.


Ytterligare information:
Per-Åke Edling, affärschef, NCC Construction Sverige AB, region Väst, tfn 031-771 50 00 eller 070-359 16 95.
Lars O. Carlsson, informationschef, NCC Construction Sverige AB, region Väst, tfn 031-771 52 05 eller 070-652 21 36.Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2005 en omsättning på 50 Mdr SEK och 21 000 anställda.