NCC AB

NCC bygger nya lägenheter i Kungälv för ca 50 MSEK

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 11:52 CEST

NCC har fått i uppdrag av Sverigehuset i Göteborg att uppföra två flerbostadshus med totalt 42 bostadsrätter i Kungälv. Ordern är värd ca 50 MSEK.

De centrala delarna av Kungälv är just nu i stark omdaning. Lägenheterna byggs i samma kvarter som den nya gymnasieskolan och kulturhuset. Under de bägge bostadshusen anläggs även ett underjordiskt parkeringsgarage med platser för de boende.

- Husen får en hög standard med stomme av betong och fasader av puts och cederträ. Vi använder färdiga betongelement och bjälklag till stommen, säger NCCs entreprenadchef Lennart Ågren.

Arbetena inleds den 1 oktober och de nya bostäderna beräknas stå klara under hösten 2004. Totalt kommer ca 20 personer att vara delaktiga i projektet.

Ytterligare information:
Lennart Ågren, entreprenadchef, NCC Construction Sverige AB, region Väst, tel 031-771 52 23 eller 070-540 93 06.
Lars O. Carlsson, informationschef, NCC Construction Sverige AB, region Väst, tel 031-771 52 05 eller 070-652 21 36.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda.