NCC AB

NCC bygger om bangården i Kolbäck för 205 MSEK

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 11:34 CEST

NCC har fått i uppdrag av Banverket att bygga om bangården i Kolbäck för
205 MSEK. Uppdraget omfattar ett totalansvar från tidig utredning till
en anläggning i drift.

Det är första gången Banverket upphandlar ett uppdrag som omfattar hela
kedjan i processen för järnvägsinvesteringar. I uppdraget till NCC ingår
förstudie, järnvägsutredning, byggprojektering och byggnation, det vill
säga totalansvar fram till anläggning i drift. NCC kommer också på
Banverkets uppdrag att hålla i samrådsmöten och kontakter med projektets
intressenter.

Kolbäck är en gammal järnvägsknut, från mitten av 1870-talet. Den
senaste ombyggnaden av bangården ägde rum i mitten av 1940-talet, då
bland annat järnvägen elektrifierades. I dag krävs en renovering och
upprustning av bangården för att förbättra säkerheten, ersätta slitna
broar, förbättra tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättningar samt ta bort de hastighetsbegränsningar som idag
råder för tågtrafiken i Kolbäck.

NCC påbörjar förstudien under november. En järnvägsplan kommer att
offentligt ställas ut vid årsskiftet 2004/2005 och byggstart sker
tidigast våren 2005. Hela projektet beräknas vara klar i juni 2007.

Under planeringen kommer ca 15 personer att vara sysselsatta i projektet
och under byggskedet 20-30 personer.

- Detta är ett mycket intressant uppdrag, där vi får arbeta utifrån ett
helhetsperspektiv. På så sätt har vi större möjligheter att utveckla och
arbeta med effektiva lösningar, säger Sören Backlund, affärschef på NCC
Construction Sverige.

Ytterligare information:
Sören Backlund, affärschef NCC Construction Sverige, tel 021 10 55 85
eller 070 553 5775
Lars-Gunnar Dahlberg, projektchef NCC Construction Sverige,
tel 021 10 55 84 eller 070 640 5049
Gisela Lindstrand, presschef NCC AB, tel 08 585 52346 eller 070 392 9500

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag.
NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda.