NCC AB

NCC bygger om Domkyrkoesplanaden i Västerås

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 08:56 CEST

NCC bygger om Domkyrkoesplanaden och Engelbrektsplan på uppdrag av Västerås stad. Esplanaden öppnas för genomfartstrafik och får fler p-platser. Tanken är att öka tillgängligheten till affärsgatorna i centrum och skapa en levande stadskärna. Ordern är värd 15 MSEK.

Domkyrkoesplanaden öppnas för genomfartstrafik mot Vasagatan. Stadskärnan ska göras mer tillgänglig för att stå sig bättre i konkurrensen med andra handelsplatser. Ombygganden beräknas vara klar hösten 2009.

- Att öppna Domkyrkoesplanaden och Engelbrektsplan är en kraftfull satsning på att göra Västerås centrum mer levande och attraktivt. Det skapar goda förutsättningar att få fler besökare till de centrala delarna, säger Björn Norell (m) vice ordförande i tekniska nämnden.

Under ombyggnaden kommer hälften av dagens parkeringsplatser på Domkyrkoesplanaden att vara tillgängliga. När arbetet är klart blir antalet p-platser fler och de placeras längs med trottoarerna. Under lindarna, i mitten av gatan anläggs gräs. Gatans beläggning byts ut.

- Gatstenarna på Domkyrkoesplanaden byts ut mot slät asfalt eftersom det ger lägre ljudnivå från biltrafiken. Hastigheten förblir 30 km/h, säger Jerry Myrhgren, affärschef på NCC.

Engelbrektsplan ska bli en port från norr in till stadens affärscentrum. För att öka torgkänslan planteras träd, belysningen förbättras och platsen beläggs med sten. Trafik från Vasagatan mot Engelbrektsgatan kan korsa Engelbrektsplan på gående och cyklisters villkor.

Vasagatan, Domkyrkoesplanaden och Biskopsgatan kommer att bilda en fyrvägskorsning. På Biskopsgatan planteras nya träd i en mittrefug och tillsammans med Domkyrkoesplanaden ska stråket påminna om den gamla esplanaden mellan Domkyrkan och Växhuset.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jerry Myhrgren, affärschef, NCC Construction Sverige, region Stockholm/Mälardalen, tfn 021-10 55 87.
Kristina Christensen, regioninformatör, NCC Construction Sverige AB, region Stockholm/Mälardalen, tfn 08-585 522 48 eller 076-136 87 48.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2007 en omsättning på drygt 58 Mdr SEK och 21 000 anställda.