NCC AB

NCC bygger om E20 norr om Hova för 14 MSEK

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 09:01 CEST

NCC har fått i uppdrag av Vägverket region Väst att bygga om en sträcka på E20, strax norr om Hova på länsgränsen mot Örebro län. Ordern är värd cirka 14 MSEK.

Uppdraget innebär ombyggnad av en sträcka på 1,7 kilometer mellan Bahult och Ladfallet till mötesfri landsväg, så kallad 2+1 väg med vajerräcke mellan körfälten. Arbetena medför att befintlig väg breddas från nio meter upp till som mest cirka 18 meter. I projektet ingår även att utforma respektive flytta diverse anslutningar samt att bygga ut en busshållplats. Syftet med åtgärderna är att öka trafiksäkerheten på en olycksdrabbad del av E20.

Trafikanterna kommer att ledas genom arbetsområdet med en noga planerad trafikanordningsplan, så kallad TA-plan. Hastigheten kommer att vara nedsatt.

– För att kunna genomföra arbetet på ett säkert sätt för vår personal vädjar vi till trafikanterna att respektera hastigheten och följa trafikstyrningen i övrigt, säger NCC:s affärschef Thomas Lidberg.

Vägverket har köpt ballastmaterialet för projektet i en separat upphandling. Arbetena beräknas starta i april och ska vara avslutade i oktober i år, bortsett från en toppbeläggning av asfalt med tillhörande linjemarkering som utförs under 2007. Totalt kommer cirka 10 personer att vara delaktiga i projektet.


Ytterligare information:
Thomas Lidberg, affärschef NCC Construction Sverige AB, region Öst, tfn 0500-44 79 20 eller 070-642 29 60.
Lena Fridholm, regioninformatör, NCC Construction Sverige AB, region Öst, tfn 036-30 16 08 eller 070-360 37 16.


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2005 en omsättning på 50 Mdr SEK och 21 000 anställda.