NCC AB

NCC bygger om E4-an mellan Skellefteå och Kåge för 168 MSEK

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2003 09:10 CET

NCC Construction Sverige har fått i uppdrag av Vägverket Region Norr att
bygga om E4-an mellan Skellefteå och Kåge. Ordern är värd 168 MSEK

Entreprenaden omfattar ombyggnad av nuvarande E4-an, från två till fyra
körfält med mittremsa på en sträcka av cirka 10 km. I uppdraget ingår en
signalreglerad korsning, fyra trafikplatser som utförs med planskilda
korsningar samt parallellvägar som ansluts till de nya trafikplatserna.
Dessutom ingår fräsningsarbeten och ny toppbeläggning på befintliga
vägen, som kommer att utgöra den ena halvan av nya E4-an. I
entreprenaden ingår också att bygga ett antal broar.

Arbetena inleds i december och projektet ska vara klart i oktober 2005.
Totalt kommer entreprenaden att sysselsätta cirka 40 personer.

- Vi är mycket glada över att få Vägverkets förtroende att utföra detta
angelägna vägprojekt, som är så oerhört viktigt för trafiksäkerheten och
infrastrukturen. Det är också positivt för sysselsättningen i vår
avdelning, säger avdelningschef Roger Ekman på NCC.

Ytterligare information:
Roger Ekman, avdelningschef NCC Construction Sverige, tel 090 16 81 02
Gisela Lindstrand, presschef NCC AB, tel 070 392 9500

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag.
NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda.