NCC Construction Sverige AB

NCC bygger om nya rådhuskvarteret i Kristianstad för 470 MSEK

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 11:29 CEST

NCC Construction Sverige har fått ett tilldelningsbeslut av Kristianstad kommun att bygga om rådhuskvarteret, stadens kommun- och regionhus. Det gamla kvarterets fasader kommer att bevaras samtidigt som både kontorsyta och antalet arbetsplatser ökar. Projektet, som genomförs i samarbetsformen partnering, beräknas starta till sommaren 2011 och vara klart 2014.

Partneringsamarbetet sker i två steg. I det första steget, som påbörjas omgående, kommer parterna att tillsammans ta fram bygghandlingar och planera projektet, men även komma överens om ett pris. Först därefter bestämmer kommunen om NCC får uppdraget att genomföra projektet. I dagsläget uppskattas det totala ordervärdet till cirka 470 MSEK.

För Kristianstads kommun är det första gången en partneringupphandling genomförs.

- Vi vill tillvarata entreprenörens kunskap tidigt i projektet, samtidigt som kommunen och Region Skåne behåller en stark styrning och påverkan under hela processen, säger Patrik Möller, projektledare på kommunledningskontoret i Kristianstads kommun.

Utvärderingen visade att NCC har lång tradition av partneringupplägg och genomarbetade system för entreprenadformen.

Partnering är en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

Mer om NCC partnering

Projektet kommer att sysselsätta cirka 50 personer och orderregistrering beräknas ske tidigast tredje kvartalet 2011.

För frågor, vänligen kontakta
:
Per-Ola Martinsson, affärschef, NCC Construction Sverige, region Syd, +46 (0)70 58 90 378

Patrik Möller, projektledare, Kristianstads kommun, +46 (0)733 135178

Magnus Jonsson, chef extern kommunikation och mediarelationer, NCC AB, +46 (0)8 585 522 46, +46 (0)70 817 8711

NCC presstelefon: 08-585 519 00, E-post:
press@ncc.se

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2009 en omsättning på 52 Mdr SEK och 18 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.