NCC AB

NCC bygger om väg 61 mellan Ilanda och Stenåsen

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 14:07 CEST

Sträckan mellan Ilanda, Karlstad och Stenåsen, Kil byggs om till
mötesfri landsväg. Beställare är Vägverket Region Väst och ordern är
värd cirka 30 MSEK.

Objektet ingår i Vägverkets satsning för ökad trafiksäkerhet på
13-metersvägar. Vägen kommer att förses med mitt- och sidoräcken.
Vägsträckan som är 9 kilometer kommer att utföras som 2+1-väg. Detta
innebär att man växelvis har två respektive ett körfält i körriktningen.
Korsningar längs sträckan kommer också att byggas om. För att öka
säkerheten vid vänstersvängar i korsningarna utförs så kallade "öglor"
utanför själva vägen.

På en sträcka av cirka 850 meter vid Hynboholm passeras en vattentäkt
som försörjer Karlstad och Skåre med dricksvatten. Här gäller särskilda
restriktioner för arbetet, bland annat är det inte tillåtet att förvara
drivmedelstankar inom detta område. En särskild beredskapsplan ska
upprättas. Nytt dagvattensystem som ska samla upp ytvattnet från vägen
ansluts till befintliga dammar. Cirka 15 kilometer viltstängsel kommer
också att sättas upp för att öka säkerheten.

- Vi har nyligen avslutat ett liknande projekt på E 18 vid Kristinehamn
med lyckat resultat och vi har även ett pågående projekt på E 18 vid
Grums. Förutom priset bidrog naturligtvis detta en hel del till att vi
fick även detta projekt, säger affärschef Anders Johansson.

Projektet påbörjas i maj 2004 och beräknas vara klart i november 2005.
Cirka 25 personer kommer att vara delaktiga i projektet.

Ytterligare information:
Anders Johansson, affärsschef, NCC Construction Sverige AB, region Väst,
tel. 054-17 08 29 eller 070-631 95 68.
Lars O. Carlsson, informationschef, NCC Construction Sverige AB, region
Väst, 031-771 52 05 eller 070-652 21 36.
Objektet ingår i Vägverkets satsning för ökad trafiksäkerhet på
13-metersvägar. Vägen kommer att förses med mitt- och sidoräcken.
Vägsträckan som är 9 kilometer kommer att utföras som 2+1-väg. Detta
innebär att man växelvis har två respektive ett körfält i körriktningen.
Korsningar längs sträckan kommer också att byggas om. För att öka
säkerheten vid vänstersvängar i korsningarna utförs så kallade "öglor"
utanför själva vägen.

På en sträcka av cirka 850 meter vid Hynboholm passeras en vattentäkt
som försörjer Karlstad och Skåre med dricksvatten. Här gäller särskilda
restriktioner för arbetet, bland annat är det inte tillåtet att förvara
drivmedelstankar inom detta område. En särskild beredskapsplan ska
upprättas. Nytt dagvattensystem som ska samla upp ytvattnet från vägen
ansluts till befintliga dammar. Cirka 15 kilometer viltstängsel kommer
också att sättas upp för att öka säkerheten.

- Vi har nyligen avslutat ett liknande projekt på E 18 vid Kristinehamn
med lyckat resultat och vi har även ett pågående projekt på E 18 vid
Grums. Förutom priset bidrog naturligtvis detta en hel del till att vi
fick även detta projekt, säger affärschef Anders Johansson.

Projektet påbörjas i maj 2004 och beräknas vara klart i november 2005.
Cirka 25 personer kommer att vara delaktiga i projektet.

Ytterligare information:
Anders Johansson, affärsschef, NCC Construction Sverige AB, region Väst,
tel. 054-17 08 29 eller 070-631 95 68.
Lars O. Carlsson, informationschef, NCC Construction Sverige AB, region
Väst, 031-771 52 05 eller 070-652 21 36.


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag.
NCC hade år 2003 en omsättning på 45 Mdr SEK och 24 000 anställda.