NCC AB

NCC bygger om Volrat Thams studentboende i Göteborg

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 09:19 CET

NCC Construction Sverige bygger om Volrat Thams tre studenthus i Göteborg. I dag hyr studenter rum i korridor och delar kök och badrum. När ombygganden är klar rymmer boendet istället 144 moderna studentlägenheter i olika storlek, med egna kök och badrum. Uppdragsgivare är SGS, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder. Ordern är värd 57 MSEK.

Studentbostäderna på Volrat Thamsgatan i Johanneberg i centrala Göteborg byggdes på 1960-talet. Nu byts rummen i korridor mot lägenheter för en eller flera studenter. Lägenheterna blir allt från ettor till fyror, men flest tvåor. Storleken sträcker sig från 24 till 83 kvadratmeter.

– Vi renoverar hela husen och gör nya planlösningar med lägenheter i olika storlekar där man kan bo själv eller med en eller ett par studiekamrater. Det är normal standard för SGS nybyggda studentbostäder, säger Bengt Davidsson, affärschef, NCC Construction, region Väst.

Förutom ny planlösning får husen också ny tilläggsisolering och nya fönster och trapphusen breddas med ingång till fem eller sex lägenheter per våning. Renoveringen sker i ett hus i taget vilket ger en etappvis in- och utflyttning, för att underlätta för studenterna.

NCC har även gjort andra ny- och ombyggnader av studentlägenheter för SGS under de senaste åren, bland annat Guldhedstornet, Birger Jarl, Kronhusgatan och Postgatan.

Ombyggnaden börjar i januari 2010 och pågår i två år. Projektet kommer att sysselsätta totalt 20 – 25 personer, varav cirka tio är NCC-anställda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Davidsson, affärschef, NCC Construction, region Väst, tfn 031-771 52 63
Micael Björk, projekteringsledare, NCC Construction, region Väst, 031-771 54 22

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende.
2008 hade NCC i Sverige en omsättning på drygt 30 Mdr SEK och cirka 10 700 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige