NCC AB

NCC bygger skolor och daghem för 300 MSEK i Finland

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2011 12:36 CEST

NCC Construction Finland bygger två skolor och ett daghem åt Haukipudas kommun i norra Finland. Projektet kommer drivas enligt en livscykelmodell där, förutom byggandet, även underhåll av byggnaderna ingår. Totalt är affären värd cirka 300 MSEK.

För byggandet av skolorna och daghemmet svarar NCC Construction Finland som också står för underhållet i 25 år. Pohjola Bank Abp svarar för finansieringen av livscykelmodellen och äger fastigheterna som Haukipudas kommun sedan hyr. Totalt består skolorna och daghemmet av cirka 13 000 kvadratmeter.

I livscykelmodellen ingår förutom finansiering, planering och byggandet också underhållet av objekten i 25 år. Nuvärdet på projektets livscykelkostnad under hela avtalstiden är cirka 300 MSEK. Av det är entreprenaden på ungefär 225 MSEK, som orderregistreras andra kvartalet 2011

Projektet startar i juli 2011. Gymnasiet och daghemmet blir färdiga för hyresgästernas bruk i december 2012 och resten av utrymmena i december 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markku Taskinen, Regiondirektör NCC Construction Finland, tel.  050 521 9288
Matti Aho, Projektutvecklingsdirektör NCC Construction Finland, tel. 050 380 9983
Magnus Jonsson, kommunikationschef extern kommunikation och mediarelationer NCC AB, 08-585 522 46, 070-817 8711

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2011 , kl. 12.30

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press


NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2010 en omsättning på drygt 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. NCC Construction Finland bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Finland.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2010 var 49 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 000.