NCC AB

NCC bygger spektakulär aula för Karolinska Institutet för 270 MSEK

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 10:23 CET

NCC Construction Sverige ska på uppdrag av Akademiska Hus bygga en aula åt Karolinska Institutet i Solna. Den sju våningar höga byggnaden får en spektakulärt lutande form och kommer, förutom en aula för 1 000 personer, att innehålla restaurang, café och kontorslokaler. NCC:s ordervärde är cirka 270 MSEK.

Byggnaden får en mjuk, triangulär form där ena hörnet ”lutar” kraftigt över Solnavägen. Fasaden är förankrad i en limträstomme vilket bidrar till husets speciella utseende. Stora glasytor skapar transparens och en inbjudande öppenhet. Bakom den spännande arkitekturen står Wingårdhs Arkitekter.

- Det är ett tekniskt avancerat och spännande projekt som kommer att väcka mycket uppmärksamhet när det står klart. Genom att vi driver projektet som en samverkansentreprenad kommer vi tillsammans med Akademiska Hus att kunna hitta de bästa lösningarna – både tekniskt och ekonomiskt, säger Helena Rönnberg, affärschef på NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen.

Med sina 1 000 sittplatser kommer den nya aulan att kunna användas för nobelföreläsningar, seminarier och events. Tanken är att Karolinska Institutet även ska kunna använda lokalen för föreläsningar kopplade till Institutets forsknings- och utbildningsverksamhet.

Projektet genomförs som en samverkansentreprenad, motsvarande NCC:s modell för partnering. Det innebär att alla parter i projektet gemensamt löser en bygguppgift baserat på ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skede.

Byggarbetena sätter igång i februari 2011 och hela byggnaden beräknas vara färdig i april 2013. Projektet orderregistreras i det fjärde kvartalet 2010.

För frågor, vänligen kontakta:
Helena Rönnberg, affärschef, NCC Construction Sverige, region Stockholm/Mälardalen, +46 (0)8 585 512 11
Magnus Jonsson, chef extern kommunikation och mediarelationer,  NCC AB, +46 (0)8 585 522 46, +46 (0)70 817 8711
NCC presstelefon: 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2009 en omsättning på drygt 52 Mdr SEK och 18 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2009 var 52 Mdr SEK och antalet anställda cirka 18 000.