NCC AB

NCC bygger strålklinik i Uppsala för 470 MSEK

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 10:36 CEST

NCC Construction Sverige bygger Nordens första klinik för avancerad strålbehandling med protonterapi i Uppsala. Uppdragsgivare är Akademiska Hus och entreprenaden är värd cirka 470 MSEK. Projektet genomförs i samverkan mellan NCC och Akademiska Hus.

Byggnaden är cirka 13 500 kvadratmeter och kommer bestå av bland annat av behandlingsdel, klinik, patienthotell med cirka 90 rum och en restaurang.

– Tekniken och utrustningen som används på kliniken kräver avancerad byggnadsteknik och stor hantverksskicklighet. Våra visualiseringsprogram med bygghandlingarna i 3D visar tydligt husets konstruktion och byggprocessen. Det underlättar samarbete mellan alla parter, säger Johan Wiberg, entreprenadchef på NCC Construction Region Stockholm/Mälardalen.

Skandionkliniken är den första i sitt slag i Norden. Istället för traditionell strålbehandling med röntgenstrålning eller elektronikstrålning sker behandlingen på Skandionkliniken med protoner. Byggnaden är specialutformad för verksamheten, bland annat är väggarna till behandlingsdelen 3,5 meter tjocka.

Projektet genomförs som en samverkansentreprenad, som i NCC kallas partnering. Det är en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

- Skandionkliniken är ett stort projekt med exakta tidsplaner, som kräver ett aktivt och intensivt samarbete. Samverkansprojektet med NCC, där alla är med från början i processen, förenklar styrningen av projektet, säger Tomas Nilsson, projektledare på Akademiska Hus.

Projektet startar i juni 2011 och beräknas vara klart i maj 2014. Det sysselsätter i snitt 75 personer. Ordern registreras under andra kvartalet 2011.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Wiberg, entreprenadchef, Construction Sverige region Stockholm/Mälardalen Telefon 018 16 15 83
Magnus Jonsson, kommunikationschef extern kommunikation NCC AB, Telefon 08 585 522 46

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni 2011, kl.10.30

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2010 en omsättning på drygt 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2010 var 49 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 000.