NCC AB

NCC bygger Sveriges längsta träbro i Umeå för 14 MSEK

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 11:13 CET

NCC har fått i uppdrag av Botniabanan AB att bygga en träbro för gång- och cykeltrafik över Botniabanan och Holmsundsvägen i Umeå. Projektet utförs i samarbete med Svenska Träbroar i Skellefteå och är värt cirka 14 MSEK.

Arbetena omfattar i huvudsak dimensionering och utförande av en gång- och cykelbro i trä. Den blir cirka 220 meter lång, vilket gör den till landets längsta träbro. I broändorna anläggs även ramper ner till befintlig mark, och mitt på bron byggs en trappa ner till marknivån. Bron sträcker sig från Skutgränd över Holmsundsvägen och befintligt järnvägsspår, framtida Botniabanan, och ansluter till Strömpilsplatsen med en gång- och cykelväg.

Svenska Träbroar i Skellefteå är leverantör av själva träbron, som kommer att beläggas med asfalt och får en vägbredd på fyra meter.

– Under en period kommer befintlig trafik på Holmsundsvägen att påverkas vid grundläggning av brostöden intill vägen, säger NCC:s affärschef Jan-Olof Lampinen.

Arbetena inleds i april och bron är beräknad att tas i drift under hösten 2006. Totalt kommer 15–20 personer att vara delaktiga i projektet.


Ytterligare information:
Jan-Olof Lampinen, affärschef, NCC Construction Sverige AB, region Norrland, tfn 0920-734 00 eller 070-566 82 46.
Yvonne Töyrä, regioninformatör, NCC Construction Sverige AB, region Norrland, tfn 0920-734 50 eller 070-523 75 61.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2005 en omsättning på 50 Mdr SEK och 21 000 anställda.