NCC AB

NCC bygger trafikplats på riksväg 21 vid Önnestad

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 09:01 CEST

NCC bygger en trafikplats på väg 21 vid Önnestad, mellan Kristianstad och Hässleholm. Rikväg 21 är en av Sveriges 100 farligaste vägar och för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten förbi Önnestad ersätts dagens två korsningar med en ny trafikplats. Uppdragsgivare är Vägverket och ordern är värd 53 MSEK

Under de närmaste åren kommer trafiksäkerheten på riksväg 21 mellan Kristanstad och Hässleholm att förbättras med många olika åtgärder. Den största förändringen sker i Önnestad där NCC bygger en helt ny trafikplats som placeras vid Bockebäcken. Det blir också lättare att på ett säkert sätt ta sig till skogen söder om väg 21 eftersom Bockebäcksvägen läggs om.

Trafikplatsen innebär att Önnestad får en ny entré från väg 21 och att de två nuvarande infarterna vid Skolgatan och Byagatan stängs. Busshållplatsen för regionbussar flyttas från korsningen Skolgatan och väg 21 till den nya trafikplatsen. Trafikplatsen beräknas vara klar augusti 2009.

- Vi har avverkat skog och börjar nu bygga den södra vägrampen av trafikplatsen. När den är klar i månadsskiftet november-december så leds trafiken om till den nya södra vägrampen. Då stängs trafiken av där den kör idag så att vi kan börja bygga en ny vägbro, säger Cuno Jönsson, affärschef på NCC.

Väg 21 mellan Hässleholm och Kristianstad är hårt belastad med mycket pendlingstrafik och många lastbilar. Den delvis dåliga sikten gör att omkörningsmöjligheterna är mycket begränsade och då uppstår besvärande köer och olyckssituationer. Standarden på vägen försämras ytterligare av många plankorsningar med anslutande vägar och tomtutfarter.

Riksväg 21 räknas som en av Sveriges 100 farligaste vägar och därför är det viktigt med förbättringar som ombyggda korsningar och mitträcken.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cuno Jönsson, affärschef, NCC Construction Sverige AB, region Syd, tfn 044-20 63 28 eller 070-602 55 07.
Kajsa Jacobsson, vik. pressansvarig, NCC Construction Sverige AB, region Syd, tfn 040-31 74 39 eller 070-389 67 50.


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2007 en omsättning på drygt 58 Mdr SEK och 21 000 anställda.