NCC AB

NCC bygger trafiksäker planskild korsning på E22 vid Valdemarsvik

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 10:27 CEST

NCC har fått i uppdrag att bygga om trafikplats Valdemarsvik på E22. Det blir en planskild korsning där en del av E22 byggs om till bro över en ny avfartsväg. Ombygganden ger en betydligt säkrare trafiksituation än idag. Uppdragsgivare är Vägverket och ordern är värd 27 MSEK.

Idag är trafikplats Valdemarsvik en fyrvägskorsning där trafikanter måste svänga direkt ut på E22 och även göra vänstersvängar upp på en väg där hastigheten är 70 kilometer i timmen.

- E22 är starkt trafikerad och en viktig länk mellan Östergötland, Blekinge och Skåne. För att göra på- och avfarterna säkrare från orter som Valdemarsvik bygger vi en planskild korsning som minskar olycksrisken, säger affärschef Anders Gustafsson på NCC, region Syd.

En del berg sprängs bort för att ge plats åt de nya avfartsvägarna. Av sprängmassorna byggs en tillfällig väg som ska leda trafikanterna förbi vägbygget och ge en smidig förbifart. Hastigheten sänks till 50 kilometer i timmen vid arbetsplatsen.

NCC bygger även en ny cirkulationsplats öster om trafikplatsen, riktning Valdemarsvik. En befintlig rastplats flyttas 150 hundra meter söder ut för att ge plats åt de nya avtagsvägarna, men den nya rastplatsen blir större än dagens.

- Den här delen av E22 är sedan länge mötesfri 2+1 väg med mitträcke, men korsningen har varit den felande länken. Med en mötesfri trafikplats blir sträckan förbättrad, både vad gäller trafiksäkerhet och framkomlighet, säger Rita Ekgren, projektledare på Vägverket.

Arbetet startar i månadsskiftet mars/april med sprängningar, schaktarbeten samt bygget av den tillfälliga väg som måste vara klar innan bygget av den nya bron för E22 kan påbörjas.
Allt beräknas vara klart senast juni 2010. Ett 15-tal NCC-anställda sysselsätts.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Gustafsson, affärschef, NCC Construction Sverige, region Syd, tfn 013-24 64 51
Kajsa Jacobsson, vik. pressansvarig, NCC Construction Sverige AB, region Syd, tfn 040-31 74 39 eller 070-389 67 50

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2008 en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 20 000 anställda.