NCC AB

NCC bygger ut för Utansjö Bruk AB i Utansjö

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 13:37 CEST

NCC har fått i uppdrag att bygga en ny CTMP-anläggning åt Utansjö Bruk
AB i Utansjö. Ordern är värd cirka 30 MSEK.

Utansjö Bruk har som mål att fördubbla sin produktionskapacitet med
hjälp av den nybyggda massalinjen, som får en byggnadsvolym på 27 400
kubikmeter. I uppdraget ingår även utbyggnad av befintlig
avvattningsbyggnad, ett manöver-/korskopplingsrum samt en gångbrygga
mellan dem. Det finns också en option på att komplettera den externa
vattenreningsanläggningen med en ny luftningsbassäng.

-Under det senast decenniet har vi haft återkommande uppdrag tillsammans
med Utansjö Bruk AB. Vi har ett mycket bra samarbete och är givetvis
glada över att vi fått förnyat förtroende, säger affärschef Stefan
Lindblom.

Projektet har påbörjats och beräknas vara färdigställt i slutet av mars
2005. Cirka 20 personer kommer att vara delaktiga i projektet.

Ytterligare information:
Stefan Lindblom, affärschef, NCC Construction Sverige AB, region
Norrland, tel. 0611-533211 eller 070-5805385.
Yvonne Töyrä, regioninformatör, NCC Construction Sverige AB, region
Norrland, tel. 0920-734 50 070-523 75 61.Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag.
NCC hade år 2003 en omsättning på 45 Mdr SEK och 24 000 anställda.