NCC AB

NCC bygger ut Hallsbergs bangård för ca 40 MSEK

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 11:59 CEST

NCC har fått i uppdrag av Banverket Östra Banregionen att bygga om delar av rangerbangården i Hallsberg. Ordern ingår i den tredje etappen av bangårdens utbyggnad och är för NCCs del värd ca 40 MSEK.

Upprustningen av bangården i Hallsberg har pågått under flera år. Etapp tre är totalt värd 132 miljoner kronor och utförs i ett partneringliknande samarbete mellan Banverkets egna produktionsenheter och NCC. Arbetena omfattar bland annat byte av räls, slipers, växlar, kontaktledningar, nytt dräneringssystem, utbyte av bangårdens överbyggnad, samt inläggning av el- och telekablar i kabelrännor.

Förutom detta ökas kapaciteten på själva rangeringen med ytterligare ett så kallat vallspår till två spår i rangeringsdelen. I entreprenaden ingår även en tryckluftsdel som avser bromsning och växling, samt nya stoppbockar.

- Nu fortsätter projekteringen med gemensam målformulering, planering och slutprojektering. En del förberedande arbeten sätter igång redan i januari, men huvuddelen ligger under sommaren och hösten 2004, säger NCCs affärschef Carl-Gustav Eklund.

Bangården stängs av helt mellan den 9 juli 2004 och den 28 oktober 2004. All godstrafik i Mellansverige kommer under denna period att omdirigeras till andra rangerbangårdar, som nu förbereds för detta. Den nya bangården ska stå helt klar den 5 juni 2005. I den mest intensiva fasen deltar för NCCs del omkring 50 personer i arbetena.

Ytterligare information:
Carl-Gustav Eklund, affärschef, NCC Construction Sverige AB, region Öst, tel 019-17 75 89 eller 070-376 17 41.
Lena Fridholm, regioninformatör, NCC Construction Sverige AB, region Öst, tel 036-30 16 08.