NCC AB

NCC bygger ut Konsum i Kristinehamn för cirka 17 MSEK

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 08:41 CET

NCC har fått i uppdrag av Konsum Värmland Ek. förening att utföra om- och tillbyggnad av en Konsumbutik i Kristinehamn. Projektet, som utförs i partneringsamarbete, har ett budgeterat riktpris på cirka 17 MSEK och innebär dessutom samordningsansvar för installationer till ett värde av cirka 5 MSEK.

Konsumbutiken ligger inne i Kristinehamn och byggs nu ut med 2 500 kvadratmeter som bland annat kommer att tillföras så kallad sällanköpshandel. Dessutom utförs vissa ombyggnadsarbeten i befintlig butik och kontorsdel.

NCC Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna och entreprenörerna gemensamt löser en bygguppgift, baserat på ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

– Vi har sedan tidigare ett gott samarbete med Konsum, då vi gjort markarbeten vid utbyggnaden av Bergvik i Karlstad, säger NCC:s entreprenadchef Bo Rom. Tack vare partneringkontraktet blir samarbetet i det aktuella projektet ännu mer intimt än tidigare och skapar förutsättningar för ett optimalt utbyte parterna emellan. Ett exempel är att vi handlar upp alla underentreprenörer gemensamt.

Arbetena har inletts och beräknas vara klara i september i år. Totalt beräknas ett 20-tal personer vara delaktiga i projektet.

Ytterligare information:
Bo Rom, entreprenadchef, NCC Construction Sverige AB, region Väst, tfn 054-17 08 79 eller 070-647 46 63.
Lars O. Carlsson, informationschef, NCC Construction Sverige AB, region Väst, tfn 031-771 52 05 eller 070-652 21 36.
Klas Olsson, informationschef, Konsum Värmland, tfn 054-22 01 02 eller 070-601 71 52.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2005 en omsättning på 50 Mdr SEK och 21 000 anställda.